Chủ nhật, 24/06/2018 06:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy chế làm việc đối với giáo viên

04/12/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo Thông tư số 15/2017 ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục- Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành...

Bạn lyvan@gmail.com hỏi:

Tôi là một giáo viên, tôi muốn tìm hiểu thêm về những quy định mới của Bộ GD- ĐT về thời gian làm việc  thời gian nghỉ hè, giảm tiết,... khi tham gia các chức vụ khác, giáo viên nữ có con nhỏ. Vì tôi thấy có nhiều trường có quy định khác nhau về những vấn đề nêu trên. Xin luật sư tư vấn.

Trả lời:

Theo Thông tư số 15/2017 ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục- Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Một số điểm được sửa đổi, bổ sung mới, đó là:

Nhiệm vụ của giáo viên thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường dự bị đại học.

Bổ sung khoản 2a, Điều 5 (về thời gian làm việc của giáo viên) như sau:

2a. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:

a) 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;

b) 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.

Bổ sung khoản 2a, Điều 6 (định mức tiết dạy) như sau:

2a. Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.

2a. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy được quy định tại Thông tư này.

Bổ sung khoản 2a, 5a, 5b, Điều 89 (giảm tiết) như sau:

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Giáo viên nữ trường dự bị đại  học có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.

Theo Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định của ngành thì các trường đều phải thực hiện theo quy chế cũng như điều lệ của trường. Thông tư 15/2017 đã có sửa đổi, bổ sung một số quy định mới đối với giáo viên, bạn nghiên cứu vận dụng.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận