Thứ hai, 25/06/2018 10:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định hỗ trợ rừng trồng sau đầu tư

24/12/2014, 08:10 (GMT+7)

Hỗ trợ sau đầu tư là hình thức hỗ trợ mà hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng có đất quy hoạch là rừng sản xuất tự tổ chức trồng rừng, sau khi rừng trồng được nghiệm thu, Nhà nước sẽ thanh toán cho người trồng rừng phần vốn hỗ trợ theo quy định.

Hỏi: Thế nào là hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư? Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng rừng sản xuất sau đầu tư đối với hộ gia đình được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục 4 Phần II Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 của Bộ NN- PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015, trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng rừng sản xuất sau đầu tư đối với hộ gia đình được quy định như sau:

1. Hỗ trợ sau đầu tư là hình thức hỗ trợ mà hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng có đất quy hoạch là rừng sản xuất tự tổ chức trồng rừng, sau khi rừng trồng được nghiệm thu, Nhà nước sẽ thanh toán cho người trồng rừng phần vốn hỗ trợ theo quy định.

2. Những hộ gia đình sau đây thuộc đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư:

- Hộ gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (để trồng rừng sản xuất).

- Hộ gia đình đã có hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài (gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ nay chuyển sang quy hoạch là rừng sản xuất) với tổ chức quốc doanh (kể cả các doanh nghiệp quốc doanh nay đã cổ phần hoá).

- Hộ gia đình có đất nằm trong quy hoạch trồng rừng sản xuất, đang canh tác ổn định từ 3 năm trở lên mà không có tranh chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài. Diện tích này phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc bản đồ khoán đất trồng rừng trong vòng 12 tháng cho chủ rừng.

3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư

- Hộ gia đình làm đơn (theo mẫu do BQLDA cấp huyện cung cấp) gửi cho UBND xã. Sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn, UBND xã phải tổng hợp danh sách các hộ, diện tích và địa điểm trồng rừng từng hộ theo thứ tự ưu tiên và được niêm yết công khai tại UBND xã và gửi BQLDA cấp huyện.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, BQLDA cấp huyện căn cứ vào kế hoạch hỗ trợ trồng rừng của Dự án được duyệt, có trách nhiệm cử cán bộ xác minh hiện trường và xác định mức hỗ trợ theo quy định để ký hợp đồng hỗ trợ trồng rừng, kèm theo bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng cho hộ gia đình.

- Căn cứ vào đơn, biên bản họp dân, diện tích đất được quy hoạch và kế hoạch trồng rừng được duyệt, BQLDA cấp huyện phối hợp cùng với UBND cấp xã, thôn thống nhất trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách các hộ, diện tích trồng, địa điểm trồng.

4. Nghiệm thu, thanh quyết toán:

- Khi rừng trồng đạt 10-12 tháng tuổi, BQLDA cấp huyện thông báo lịch nghiệm thu cho tất cả các chủ rừng, ban phát triển rừng xã và ban phát triển rừng thôn và tổ chức nghiệm thu theo lịch thông báo cho chủ rừng.

- Hồ sơ để nghiệm thu: Hợp đồng hỗ trợ trồng rừng, giấy chứng nhận nguồn gốc giống (nếu loại giống cần chứng nhận xuất xứ).

- Hồ sơ thanh quyết toán: Trích lục hợp đồng do chủ đầu tư lập, biên bản nghiệm thu rừng.

- Hỗ trợ sau đầu tư được thanh toán một lần ngay sau khi rừng được nghiệm thu.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận