Thứ hai, 25/06/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

21/02/2017, 07:10 (GMT+7)

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều về Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai...

Ông Nguyễn Văn Từng ở Hà Nam xin hỏi:

Gia đình tôi có diện tích đất thu hồi để làm đường giao thông và khu công nghiệp. Phần lớn diện tích đã được bồi thường, song còn một phần đất (đất đầm trũng) do trước đây chính quyền giao đất tôi đã nộp tiền sử dụng đất, đóng thuế... nhưng không được cấp giấy chứng nhận. Gia đình tôi đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết bồi thường diện tích đất trũng này. Nay tôi được biết thông tin là Nhà nước đã có chủ trương về vấn đề bồi thường trong trường hợp này, xin cho biết cụ thể hơn.

Trả lời:

Căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 sửa đổi một số điều về Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai, trong đó tại Điều 11 của Nghị định 43 được sửa đổi bổ sung như sau:

“Điều 11. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

2. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được bồi thường như sau:

a) Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao;

a) Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thì người đang sử dụng đất được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là một số quy định mới đã được sửa đổi việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và có hiệu lực thi hành từ tháng 3/2017. Trường hợp của gia đình ông đã thu hồi đất song việc thực hiện bồi thường còn có vướng mắc chưa được giải quyết, nay có Nghị định này thì sẽ thực hiện việc bồi thường theo Nghị định này.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận