| Hotline: 0983.970.780

Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

Thứ Năm 11/08/2016 , 07:10 (GMT+7)

Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/216 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ ngocmaibcc@gmail.com hỏi về quyền và nghĩa vụ của người được thi hành bản án hành chính. Có được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền cũng như nghĩa vụ của mình không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/216 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án quy định quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án như sau:

1. Người được thi hành án có các quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, nghị định này và pháp luật có liên quan;

b) Yêu cầu tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành;

c) Được thông báo về thi hành án;

d) Đề nghị tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành án hành chính khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án;

đ) Đề nghị người đứng đầu, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và xem xét xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án, người đứng đầu của người phải thi hành án trong trường hợp chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa án theo quy định của pháp luật;

e) Đề nghị cơ quan thi hành án dân sự nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm theo dõi việc thi hành án hành chính theo quy định của nghị định này và pháp luật có liên quan;

g) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính;

h) Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Người được thi hành án có các nghĩa vụ theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các nghĩa vụ sau đây:

a) Thi hành bản án, quyết định của tòa án;

b) Thông báo cho người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

c) Thông báo kết quả thi hành án cho tòa án đã xét xử sơ thẩm, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan thi hành án dân sự nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm trong trường hợp người được thi hành án là cơ quan.

Pháp luật cũng quy định bạn có quyền được ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Vì sao tiểu thương chợ Núi Voi phản đối ra chợ tạm?

Chợ tạm Núi Voi (Thái Nguyên) được làm trên vỉa hè của đường dân sinh, nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Cần có kiểm soát chất lượng ‘nông sản giải cứu’

Góp tay hỗ trợ nhau vào thời điểm khó khăn là cần thiết, nhưng chất lượng nông sản vẫn cần được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên - Huế kể lại câu chuyện trong phút giây sinh tử, ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt.