Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ NN-PTNT giảm trăm đầu mối

Thứ Ba 17/12/2019 , 09:21 (GMT+7)

Sắp xếp tinh gọn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm Bộ NN-PTNT triển khai trong năm 2019 ở lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy.

Giảm đầu mối

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký ban hành ngày 10/12, năm 2019 Bộ NN-PTNT tiếp tục triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

09-03-39_20170207_083645
Năm 2019, Bộ NN-PTNT tiến hành tinh giản và sắp xếp lại bộ máy nhiều đơn vị trực thuộc, giảm hàng trăm đầu mối.

Sau khi có Nghị quyết 18 và 19 của TW, Bộ NN-PTNT đã ban hành các Nghị quyết để cụ thể hóa nhiệm vụ, kế hoạch, lộ trình, mục tiêu triển khai công tác cải cách bộ máy, đến nay kết quả đạt được bước đầu rất đáng khích lệ.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy khối cơ quan hành chính, Bộ NN-PTNT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn từ đơn vị trực thuộc Bộ về trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.

Bộ cũng ban hành các Quyết định sắp xếp tổ chức cấp Phòng của Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, giảm 2 đầu mối trực thuộc Cục. Ban hành quyết định tổ chức, hoạt động, điều lệ tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đã giao nhiệm vụ về kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam về thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ngoài ra, các đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng của Bộ NN-PTNT được phân cấp quản lý.

Với sắp xếp tổ chức bộ máy khối đơn vị sự nghiệp, theo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN-TNT đã ban hành Quyết định tổ chức lại các Ban tham mưu và sắp xếp tổ chức cấp phòng không có tư cách pháp nhân của các đơn vị thành viên Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, giảm 52 đầu mối thuộc Viện.

Quyết định tổ chức lại các Ban tham mưu và sắp xếp tổ chức cấp phòng không có tư cách pháp nhân của các đơn vị thành viên Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giảm 16 đầu mối thuộc Viện. Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lâm nghiệp, giảm 6 đầu mối thuộc Trường.

Về vị trí việc làm và biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành việc tham mưu Bộ trưởng báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về Danh mục vị trí việc làm ngành NN-PTNT gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ báo cáo về kết quả xây dựng danh mục vị trí việc làm ngành nông nghiệp.

Trong năm 2019, Bộ NN-PTNT cũng tiến hành sắp xếp các tổ chức cấp phòng không có tư cách pháp nhân theo hướng tinh gọn hàng loạt đơn vị, gồm: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, giảm 7 đầu mối trực thuộc các Viện.
 

Sáp nhập kiện toàn nhiều đơn vị

Bộ đã chuyển giao nguyên trạng Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

Sáp nhập Trường Trung cấp Cơ điện Đông Nam Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Sáp nhập Trường Trung cấp Thủy sản vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

Xây dựng kế hoạch để triển khai việc giải thể Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên và thành lập phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, giảm 3 đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Bộ.

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất sắp xếp Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm theo phương án sáp nhập, hợp nhất vào 1 trường thuộc Bộ, giảm 40 đầu mối tổ chức (phòng, khoa, bộ môn, trung tâm) trực thuộc trường Cao đẳng, Trung cấp, trong đó giảm 29 đầu mối do rà soát theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, 11 đầu mối do sáp nhập tổ chức. Các trường mới được quyết định tổ chức lại do sáp nhập và thành lập phân hiệu sẽ tiếp tục giảm đầu mối trực thuộc trường.

09-03-39_thu_tuc_hnh_chinh_ti_cuc_bvtv
 

Bộ NN-PTNT cũng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 và 5 thành hai Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Được biết, Vụ Tổ chức cán bộ đã có báo cáo Ban cán sự Đảng xin chủ trương sắp xếp tổ chức của 3 Ban CPO và 10 Ban thủy lợi vùng trong thời gian tiếp theo.

Trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Bộ NN-PTNT đã rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định.

Bộ NN-PTNT có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 9869/TTr-BNN-TCCB về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thành công ty cổ phần, trong đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành thí điểm cổ phần hóa hai đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp (trực thuộc Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) và Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật).

Ngày 24/4/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3304/VPCP-DMDN trả lời tờ trình số 9869/TTr-BNN-TCCB của Bộ theo hướng tiếp tục rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt phương án tổng thể đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện của Bộ NN-PTNT.

Lĩnh vực quản lý biên chế, quỹ tiền lương cũng được Bộ NN-PTNT giao biên chế năm 2019 cho các cơ quan hành chính trực thuộc, giảm 41 biên chế hành chính so với năm 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2019 gửi Bộ Nội vụ. Bộ cũng trình Thủ tướng về việc chuyển 2 biên chế làm việc tại nước ngoài từ Bộ Công Thương sang Bộ NN-PTNT.

Đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế bị phạt 17 triệu đồng

Đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế bị phạt 17 triệu đồng

Xã hội 17/02/2020 - 20:46

Đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, một tài xế ô tô bị lực lượng chức năng phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Phát hiện thi thể nam thanh niên bị bịt mắt, với nhiều vết bầm

Phát hiện thi thể nam thanh niên bị bịt mắt, với nhiều vết bầm

Xã hội 17/02/2020 - 19:38

Chiều 17/2, ông Lê Trường Long, Chủ tịch UBND xã Sông Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể nam thanh niên bị chết bất thường.

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đủ điều kiện xuất viện

Bệnh nhân thứ 3 nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đủ điều kiện xuất viện

Xã hội 17/02/2020 - 19:11

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh nhân Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 đã âm tính và đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Chống dịch Covid-19: Thêm nhiều tín hiệu vui

Chống dịch Covid-19: Thêm nhiều tín hiệu vui

Xã hội 17/02/2020 - 15:31

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch do Covid-19, tình hình phòng chống dịch tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt cả về phát hiện, cách ly, điều trị.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

Xã hội 17/02/2020 - 15:19

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 17/2, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

144 người cách ly tại Móng Cái được trở về nơi cư trú

144 người cách ly tại Móng Cái được trở về nơi cư trú

Xã hội 17/02/2020 - 14:26

144 người hoàn thành quy trình cách ly 14 ngày tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa được khám sàng lọc sức khỏe trước khi trở về nơi cư trú.

1.933 sinh viên Vĩnh Phúc của Đại học Công nghiệp Hà Nội vẫn khỏe mạnh

1.933 sinh viên Vĩnh Phúc của Đại học Công nghiệp Hà Nội vẫn khỏe mạnh

Xã hội 17/02/2020 - 12:50

Đây là thông tin một cán bộ địa bàn chia sẻ với phóng viên NNVN.

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 người thương vong

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 người thương vong

Xã hội 17/02/2020 - 12:22

Sáng 17/2, trên đường tránh TP. Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe đầu kéo, khiến 6 người thương vong.

Xử lý các điểm đen về môi trường

Xử lý các điểm đen về môi trường

Xã hội 17/02/2020 - 08:23

Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) ngày càng xuất hiện nhiều điểm đen môi trường…

Cách ly trường hợp đi chuyến xe khách đón người ở Sơn Lôi

Cách ly trường hợp đi chuyến xe khách đón người ở Sơn Lôi

Xã hội 16/02/2020 - 10:30

Ngày 16/2, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, đã cách ly tại chỗ những người dân Lào Cai đi chuyến xe khách có đón 2 người ở Sơn Lôi (Vĩnh Phúc).

55 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

55 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Xã hội 16/02/2020 - 08:26

Đến hết ngày 15/2, cả nước có 55 tỉnh, thành cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông

Xã hội 16/02/2020 - 08:23

Thi thể anh Trần Đình M. (30 tuổi, trú ở trú thôn Phú Mậu, Hương Phú) đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Có người đi tù vài năm cũng cóc sợ, con cái họ ăn đến muôn đời

Có người đi tù vài năm cũng cóc sợ, con cái họ ăn đến muôn đời

"Đau theo kiểu bắt tù ông này, kiểm điểm ông kia thì chưa đủ. Có tác dụng răn đe đấy, nhưng tác dụng thay đổi cơ chế yếu lắm", PGS.TS. Trần Đình Thiên.

Chỉ đưa hàng lên biên giới để xuất theo hình thức chính ngạch

Chỉ đưa hàng lên biên giới để xuất theo hình thức chính ngạch

Đó là đề nghị của Bộ Công thương với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, trái cây sang Trung Quốc trong bối cảnh xuất khẩu sang nước này đang gặp khó vì dịch Covid-19.

'Kho báu' trên đỉnh mây ngàn

'Kho báu' trên đỉnh mây ngàn

Nhắc đến Hoàng Liên Sơn là nhắc đến đại ngàn hùng vĩ với những đỉnh núi cao mây phủ ẩn chứa bao bí ẩn của muôn loài động vật, kỳ hoa dị thảo.

Báo Nông Nghiệp