Chủ nhật, 21/04/2019 07:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sẽ có phim video dạy nghề cho LĐNT

27/07/2010, 12:00 (GMT+7)

Bộ LĐ-TBXH yêu cầu các TTDN phải xây dựng nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video...

Để có được những trung tâm dạy nghề (TTDN) có chất lượng, sau khi ban hành các tiêu chí về TTDN, Thứ trưởng LĐ-TBXH Đàm Hữu Đắc đã kí ban hành quyết định về quy trình sản xuất, thẩm định và ban hành học liệu phim video cho các chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và chương trình dạy nghề dưới 3 tháng – chương trình mà đối tượng học chủ yếu là nông dân. Nghĩa là tất cả các nghề sẽ có phim video phục vụ công tác dạy nghề.

Theo đó, Bộ LĐ-TBXH yêu cầu các TTDN phải xây dựng nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video. Có ít nhất 2 giáo viên cơ hữu, với 5 năm kinh nghiệm trở lên đang giảng dạy trình độ sơ cấp nghề của nghề cần xây dựng nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video. Xác định các nội dung đào tạo trong chương trình dạy nghề cần phải sản xuất học liệu phim video. Sản xuất phim tài liệu phải có ý kiến của ít nhất 5 chuyên gia (2 chuyên gia là giáo viên đang dạy nghề sản xuất học liệu phim video, 3 chuyên gia về kịch bản phim) với ít nhất 5 năm kinh nghiệm đồng ý. Đơn vị sản xuất phim video cũng không được sản xuất bừa bãi mà phải có đăng ký kinh doanh, có hoạt động biên soạn kịch bản phim video và sản xuất phim video, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên soạn kịch bản phim video và sản xuất phim video.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video, kịch bản học liệu phim video và học liệu phim video do Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề quyết định thành lập. Chỉ được phát hành khi thông qua hội đồng thẩm định này.

Bộ LĐ-TBXH giao Tổng cục Dạy nghề phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ xây dựng kế hoạch và lựa chọn các nghề đào tạo để xây dựng học liệu phim video. Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực xây dựng nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video, soạn thảo kịch bản học liệu phim video và sản xuất học liệu phim video. Hướng dẫn triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện học liệu phim video được ban hành. Kinh phí cho hoạt động xây dựng nhiệm vụ sản xuất học liệu phim video; soạn thảo kịch bản học liệu phim video; sản xuất học liệu phim video được bố trí từ ngân sách nhà nước thông qua việc giao dự toán hàng năm cho Bộ LĐ-TBXH. 

HIẾN MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận