| Hotline: 0983.970.780

Sở NN-PTNT Quảng Ninh hướng đến hiện đại hóa hành chính Nhà nước

Thứ Hai 16/12/2019 , 09:55 (GMT+7)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của ngành nông nghiệp Quảng Ninh. 

Cải cách thủ tục hành chính, người dân phấn khởi      

Anh Nguyễn Tiến Thành, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn đến Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Quảng Ninh để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản theo thẩm quyền.

Trước khi đến đây, anh đã xin xác nhận từ chính quyền cấp cơ sở. Mặc dù lần đầu đến đây, song anh nhận được sự tận tình chỉ dẫn từ các cán bộ trong TTHCC tỉnh. Với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở NN-PTNT, anh được cán bộ hướng dẫn cách xếp hàng, chờ theo số và đợi lấy giấy hẹn.

Người dân đến nộp hồ sơ tại TTHCC tỉnh.

Cầm trên tay giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, anh Thành cho biết: Sau gần 3 tháng, tôi quay lại TTHCC tỉnh Quảng Ninh theo giấy hẹn để nhận kết quả, tôi cảm thấy rất vui khi công việc hanh thông, suôn sẻ. Nói thật người làm nông như tôi có tâm lý e ngại đến trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, một phần do không tiếp xúc giấy tờ nhiều, lóng ngóng trong tiếp cận ngôn ngữ chuyên ngành, sợ cán bộ o ép, nhưng nay thấy thái độ cán bộ rất niềm nở, hướng dẫn chi tiết từng công việc, tôi hoàn toàn có thể tự tin đến làm việc.

Trong quý III vừa qua, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, giải quyết trên 109 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính này, trước khi đưa vào Trung tâm đều được rà soát, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm trên 50% về thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Sở NN-PTNT đã cử cán bộ đủ thẩm quyền sang làm việc tại TTHCC tỉnh, phân cấp, ủy quyền cho cán bộ hành chính công chuyên ngành thuộc Sở tại TTHCC tỉnh kịp thời hỗ trợ người dân, xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ phận hành chính công chuyên ngành với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay tại TTHCC tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh: Tính từ 01/6/2019 -31/8/2019, đơn vị này đã giải quyết 156 hồ sơ tại TTHCC tỉnh. Trong đó, số thủ tục hành chính được người dân, tổ chức nộp hồ sơ và lập tức được xét duyệt,  nhận kết quả trong ngày là 63 thủ tục hành chính, 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính các lĩnh vực thuộc ngành.

Hiện đại hóa hành chính Nhà nước

Thời gian vừa quan, công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện về CCHC của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh ngày càng được chú trọng và từng bước được nâng cao, công tác rà soát văn bản cũng được duy trì thường xuyên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị được đẩy mạnh nhằm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại của tổ chức, công dân.

Người dân được hỗ trợ chuyển hồ sơ đến lĩnh vực đủ thẩm quyền xét duyệt.

Theo ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đang thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính, các quy trình thực hiện công việc với tổ chức hay cá nhân đều được minh bạch, công khai và được cập nhật liên tục lên website đơn vị, thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh.

Việc triển khai ứng dụng các chương trình phần mềm phục vụ quản lý điều hành hoạt động trong cơ quan, các phần mềm của Đề án Chính quyền điện tử cũng được ngành nông nghiệp địa phương đẩy mạnh. Trong đó, duy trì hoạt động có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, đồng thời tiến hành triển khai kế hoạch đưa vào sử dụng hệ thống thông tin quản lý hành chính.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã cắt giảm 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN- PTNT tỉnh Quảng Ninh có 144 thủ tục hành chính, từ cấp xã đến tỉnh. Cụ thể: Cấp tỉnh giảm 28 thủ tục (từ 143 xuống còn 115 thủ tục); cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18 thủ tục); cấp xã giảm 6 thủ tục (từ 14 xuống còn 8 thủ tục).

Sở NN-PTNT đã chủ động cắt giảm thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính, theo đó tổng số thời gian cắt giảm của 115 thủ tục hành chính cấp tỉnh từ 2.211 ngày theo quy định xuống còn 1.070,5 ngày.

Cũng theo ông Giang, Sở NN-PTNT là đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, do vậy khó khăn cho việc lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, thẩm quyền để ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phê duyệt theo nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại TTHCC tỉnh.

Thực tế tại địa bàn Quảng Ninh, các Chi cục có thủ tục hành chính nằm phân tán trên địa bàn toàn tỉnh, do vậy khó khăn trong công tác phối hợp thẩm định, giải quyết các thủ tục hành chính giữa bộ phận hành chính công chuyên ngành với các cán bộ thuộc Chi cục.

Một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật phải đi thẩm tra, xác minh tại cơ sở gây khó khăn. Một hạn chế còn tồn tại đối với cán bộ được giao nhiệm vụ CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị hiện nay thuộc Sở là kiêm nhiệm, hay thay đổi hoặc chưa được tập huấn, đào tạo về lĩnh vực CCHC, do vậy, vẫn còn gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Một số thủ tục hành chính hiện không thể đưa vào thực hiện tại TTHCC tỉnh do đây là những TTHC nếu đưa vào thực hiện tại TTHCC tỉnh sẽ gây thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp như chi phí xăng dầu, chi phí lưu kho, lưu bãi tăng, mất an toàn trong việc kiểm soát dịch bênh, đặc biệt một số bệnh nguy hiểm có thể lây sang người, đồng thời làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch Cải cách hành chính của địa phương nhằm cụ thể hóa từng nội dung gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức); Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Các nhiệm vụ này gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cơ quan, đơn vị.

Đến nay Sở NN-PTNT tỉnh Quảng ninh đã cắt giảm 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp. Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN- PTNT tỉnh Quảng Ninh có 144 thủ tục hành chính, từ cấp xã đến tỉnh.Theo đó, số TTHC được cắt giảm là 54 thủ tục. Cụ thể: Cấp tỉnh giảm 28 thủ tục (từ 143 xuống còn 115 thủ tục); cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18 thủ tục); cấp xã giảm 6 thủ tục (từ 14 xuống còn 8 thủ tục).

Sở NN-PTNT đã chủ động cắt giảm thời gian giải quyết của từng TTHC, theo đó tổng số thời gian cắt giảm của 115 TTHC cấp tỉnh từ 2.211 ngày theo quy định xuống còn 1070,5 ngày, cắt giảm 1.184,5 ngày, (giảm 51,6%) thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật. Với việc rà soát, chuẩn hóa lần này, các thủ tục hành chính đã được phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, đảm bảo dễ theo dõi, thực hiện.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Tất cả vì mục tiêu thành công chung của ngành nông nghiệp

Tất cả vì mục tiêu thành công chung của ngành nông nghiệp

Tân Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ công tác từ nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

'Người trồng rừng, giữ rừng ở Bắc Kạn đang chịu thiệt thòi rất lớn'

'Người trồng rừng, giữ rừng ở Bắc Kạn đang chịu thiệt thòi rất lớn'

'Rừng là vàng', nhưng tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao kỷ lục như Bắc Kạn lại khó khăn nhất cả nước. Làm sao để kích hoạt tiềm năng của vùng đất này?

Tính năng nổi bật của drone P-GLOBALCHECK phun thuốc bảo vệ thực vật

Tính năng nổi bật của drone P-GLOBALCHECK phun thuốc bảo vệ thực vật

Suất đầu tư chiếc drone có thể lên đến 609 triệu đồng, nhưng hiện nhiều nông dân đã cung cấp dịch vụ phun xịt thuốc bảo vệ thực vật với chi phí 180 ngàn đồng/ha.

Những câu chuyện về loài sâm số 1 thế giới: Duyên nợ của ông chủ trẻ

Những câu chuyện về loài sâm số 1 thế giới: Duyên nợ của ông chủ trẻ

Khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh khi mới ngoài 20 tuổi, từng thất bại, trắng tay, nhưng anh không nản lòng, lùi bước. Nay anh đã là một “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc”.