Thứ tư, 20/06/2018 05:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

05/08/2010, 12:58 (GMT+7)

Tôi có người nhà đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Thủy ở Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh hỏi:

Tôi có người nhà đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi chưa hiểu lý do vì sao nên xin nhờ luật gia giải thích rõ hơn và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết chính sách cho người bị tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nhiệp; khi nào thì lại được hưởng tiếp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)?

Trả lời:

Theo Luật BHXH về BHTN và Nghị định 127 của Chính phủ quy định:

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hằng tháng với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang hưởng trợ cấp BHTN về việc tìm kiếm việc làm. Việc thông báo được thực hiện tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện theo mẫu chung; ngày thông báo hằng tháng do Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội cấp huyện nơi đang hưởng trợ cấp BHTN quy định. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam, khi có thông báo của Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự, thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp tạm dùng hưởng trợ cấp thất nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định. Thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi 1 bản đến BHXH tỉnh để thực hiện tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; 1 bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 1 bản gửi trung tâm giới thiệu việc làm; 1 bản gửi người lao động để thực hiện. Thông báo tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu số 12 ban hành kèm theo thông tư này.

Việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng đối với người lao động đang tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình giám đốc Sở xem xét, quyết định. Thông báo được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp của giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi BHXH tỉnh để thực hiện tạm dừng hoặc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận