Thứ hai, 23/09/2019 09:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tăng phụ cấp người có công với cách mạng

18/03/2015, 06:13 (GMT+7)

Từ ngày 1/1/2015, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1,318 triệu đồng, tăng 980.000đ so với quy định hiện hành.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: hoangduvl@gmail.com hỏi:

Bà tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ tôi là người phục vụ bà tôi, bố tôi là thương binh. Nay tôi xin hỏi theo chính sách mới bà tôi và mẹ tôi được tăng thêm tiền phụ cấp ưu đãi là bao nhiêu và được hưởng từ khi nào. Mong luật gia quan tâm trả lời.

Trả lời:

Theo Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 1/1/2015, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nêu trên là 1,318 triệu đồng, tăng 980.000đ so với quy định hiện hành.

Tương tự, từ ngày 1/1/2015, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 tăng lên 1,472 triệu đồng đối với diện thoát ly và 2,5 triệu đồng với diện không thoát ly; mức trợ cấp hàng tháng với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến Ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,363 triệu đồng; với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, mức trợ cấp hàng tháng lần lượt là 1,318 triệu đồng và 1,105 triệu đồng...

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mức trợ cấp dao động từ 888.000 đến 4,226 triệu đồng; trong đó, mức cao nhất 4,226 triệu đồng áp dụng đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%; với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 21%; 31%; 41% và 51%, mức trợ cấp lần lượt là 888.000đ; 1,310 triệu đồng; 1,733 triệu đồng và 2,156 triệu đồng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Trên đây là những quy định về mức phụ cấp mới đối với người có công với cách mạng, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận