Chủ nhật, 24/06/2018 06:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong giáo dục

12/02/2014, 09:54 (GMT+7)

Đơn vị tôi thuộc ngành giáo dục đào tạo. Năm 2013 có xảy ra một số vụ việc do khiếu nại trong việc bổ nhiệm nhân sự...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: manhtuyen@gmail.com xin hỏi: 

Đơn vị tôi thuộc ngành giáo dục đào tạo. Năm 2013 có xảy ra một số vụ việc do khiếu nại trong việc bổ nhiệm nhân sự. Vụ việc đã được thanh tra Bộ kết luận nhưng vẫn còn khiếu nại. Xin hỏi trong trường hợp này thì người trả lời khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của thanh tra hay Bộ trưởng. Xin luật sư giải thích.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Thông tư số 40/2013 ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong ngành giáo dục được quy định như sau:

Thẩm quyền của Bộ trưởng

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với: Quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình; của công chức, viên chức và người lao động do mình quản lý trực tiếp trừ những trường hợp đã phân cấp hoặc pháp luật có quy định khác; quyết định kỷ luật công chức, viên chức do mình ban hành.

Giải quyết khiếu nại lần hai đối với: Quyết định hành chính, hành vi hành chính đã được Chánh thanh tra, Cục trưởng giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nội dung về giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ, đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Quyết định kỷ luật cán bộ, viên chức đã được đơn vị trực thuộc Bộ giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thẩm quyền của Chánh thanh tra Bộ:

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính do mình ban hành và thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra Bộ ban hành theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Thanh tra; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra do mình quyết định thành lập.

Giúp Bộ trưởng xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng khi được giao.

Thẩm quyền của Cục trưởng:

Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do Cục quản lý trực tiếp.

Từ quy định trên thì việc trả lời khiếu nại lần 2 đối với vụ việc của đơn vị bạn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng vì vụ việc đã được thanh tra của Bộ kết luận lần đầu nhưng vẫn còn khiếu nại.

LS. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận