Thứ hai, 16/07/2018 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tính BHXH đối với cán bộ xã

08/09/2010, 10:05 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư lamhoanghuy1979@yahoo.com xin hỏi:

Bố tôi đi bộ đội tháng 3/1964, đến năm 1973 thì chuyển sang làm công nhân quốc phòng; đến năm 1978, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố tôi đã xin nghỉ (tổng cộng thời gian công tác trong quân đội và công nhân là 14 năm 4 tháng). Sau khi nghỉ việc, bố tôi về nhà tham gia lao động tại địa phương. Đến năm 2002, bố tôi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đến năm 2007 hết nhiệm kỳ 5 năm và tiếp tục được tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cho đến nay. Nhưng từ tháng 7/2007, bố tôi không còn được tham gia đóng BHXH với lý do đã quá tuổi lao động.

Vậy xin luật gia cho biết, theo Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì bố tôi có được cộng dồn thời gian công tác trong quân đội, công nhân quốc phòng và thời gian đóng BHXH khi công tác ở xã để được hưởng chế độ hưu trí không?

Trả lời:

Bạn chưa nói rõ về quá trình tham gia trong quân đội (14 năm 4 tháng) khi nghỉ bố bạn hưởng chế độ phục viên hay hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động. Vì nếu bố bạn đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà tham gia công tác ở xã với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì ngoài tiền trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng bố bạn còn được hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (có hệ số 1,75).

Với chức danh nêu trên, theo Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 121/2003, nay là Nghị định 92 của Chính phủ và theo Luật BHXH thì bố bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Từ năm 2002 - 2007 bố bạn được tham gia BHXH bắt buộc (được 5 năm).

Nếu 14 năm trong quân đội bố bạn chưa nhận chế độ trợ cấp một lần (về phục viên) thì bố bạn sẽ được cộng thời gian đóng BHXH trong quân đội và 5 năm đóng BHXH ở xã để khi đủ 60 tuổi được hưởng chế độ hưu trí (thời gian còn thiếu 6 tháng sẽ được đóng cho đủ 20 năm) và ngược lại nếu đã nhận chế độ trợ cấp 1 lần rồi thì không được tính cộng dồn nữa.

Bố bạn nhập ngũ trước năm 1975, nếu hiện nay không được hưởng chế độ gì đối với 14 năm 4 tháng trong quân đội thì được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận