Thứ sáu, 24/05/2019 07:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tính cộng dồn thời gian đóng BHXH

09/01/2015, 08:12 (GMT+7)

Nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2010 nhưng chưa được hưởng thì thời gian đóng BHXH trong quân đội trước đây sẽ được cộng dồn.

Ông Trần Hùng, ở huyện Ý Yên, Nam Định xin hỏi:

Tôi sinh năm 1960, nhập ngũ tháng 11/1978, xuất ngũ tháng 5/1988, sau đó đi xuất khẩu lao động, về năm 1992 và công tác ở HTX nông nghiệp cho đến nay, có tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ một lần theo Quyết định 62. Nghe nói nếu tôi đang đóng BHXH bắt buộc mà không nhận hưởng theo Quyết định 62 thì được cộng dồn thời gian đóng BHXH phục vụ trong quân đội.

Xin luật gia cho biết quy định này thực hiện theo văn bản nào và làm thủ tục ở cơ quan nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 153/2013 ngày 8/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, tại Khoản 14 Điều 50 được bổ sung như sau:

Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, DN Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các DN thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng BHXH bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002;

Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010;

Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Từ quy định nêu trên áp dụng vào trường hợp của anh, nếu anh đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2010, anh chưa hưởng thì thời gian đóng BHXH trong quân đội trước đây sẽ được cộng dồn. Anh liên hệ với BHXH huyện đang công tác để được hướng dẫn các thủ tục.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận