Thứ bảy, 23/06/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trình tự thủ tục thi hành bản án hành chính

15/05/2017, 06:35 (GMT+7)

Thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, Quyết định của Tòa án được quy định theo Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016 ngày 1/7/2016 của Chính phủ...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ dangtrinh@gmail.com xin luật gia tư vấn về những quy định về trình tự, thủ tục thi hành bản án hành chính (kỷ luật buộc thôi việc sai người lao động và quyết định hành chính của cơ quan có sai phạm). Rất mong chuyên mục quan tâm hướng dẫn để bảo vệ quyền lợi của mình.

Xin cảm ơn!

Trả lời

Theo Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, Quyết định của Tòa án quy định như sau:

1. Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc phải nhận người bị buộc thôi việc trở lại làm việc và công bố công khai theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Việc tiếp nhận trở lại làm việc phải lập thành biên bản, có sự chứng kiến và ký tên vào biên bản của Chấp hành viên.

2. Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính mà người phải thi hành án vẫn không tiếp nhận người bị buộc thôi việc trở lại làm việc, cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu các bên đến trụ sở cơ quan thi hành án dân sự để lập biên bản ghi nhận sự việc. Biên bản nêu rõ lý do không thi hành án, ghi nhận ý kiến của các bên, vướng mắc, khó khăn để làm căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm. Trường hợp một trong các bên vắng mặt không có lý do chính đáng, cơ quan thi hành án dân sự vẫn lập biên bản để làm căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm.

Đối với thi hành bản án, quyết định của Tòa án về hành vi hành chính được quy định như sau:

1. Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên bố hành vi hành chính đã thực hiện là trái pháp luật thì người phải thi hành án phải chấm dứt thực hiện hành vi hành chính đó kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án. Việc chấm dứt thực hiện hành vi hành chính phải được lập thành biên bản, có sự chứng kiến và ký tên vào biên bản của Chấp hành viên.

Người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự lập biên bản về việc người phải thi hành án vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trái pháp luật sau khi đã bị Tòa án tuyên là trái pháp luật. Người đứng đầu cơ quan của người thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật có trách nhiệm yêu cầu người đó chấm dứt thực hiện hành vi hành chính theo đúng bản án, quyết định của Tòa án.

Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên bố hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ là trái pháp luật thì người phải thi hành án phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án.

Người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự lập biên bản về việc người phải thi hành án vẫn không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan của người không thực hiện hành vi hành chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo đúng bản án, quyết định của Tòa án.

Trên đây là quy định của pháp luật về thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc và thi hành bản án, quyết định của Tòa án về hành vi hành chính. Bạn nghiên cứu áp dụng. Nếu người phải thi hành án không thực hiện đúng quy định nêu trên bạn cần đến cơ quan thi hành án cấp quận, huyện để được tư vấn, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của mình.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận