Thứ bảy, 18/01/2020 07:45 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

TX. Hương Thủy cán đích nông thôn mới

30/08/2019, 21:01 (GMT+7)

Với 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 1 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí đang lập hồ sơ công nhận đạt chuẩn năm nay; TX. Hương Thủy là địa phương đầu tiên ở Thừa Thiên - Huế cán đích.

Đường NTM được đầu tư khang trang, sạch đẹp ở xã Thủy Vân, TX. Hương Thủy.

Chiều 29/8, UBND TX. Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2019.

Triển khai xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong TX. Hương Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Theo đó, trong quá trình xây dựng từ năm 2010 đến nay, TX. Hương Thủy đã huy động được nguồn lực đạt gần 850 tỷ đồng, gồm: Ngân sách Trung ương, địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân,... Góp phần giúp số tiêu chí đã đạt tăng từ 43 tiêu chí (2010) lên 133 tiêu chí (2019). Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM phù hợp, sát với thực tế nên đã tạo được sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần cải thiện; bộ mặt nông thôn ở tất cả các xã có nhiều đổi mới tích cực, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế, văn hóa được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Tính đến nay, TX. Hương Thủy đã có 6 xã đã đạt chuẩn NTM, gồm: Thủy Thanh, Thủy Tân, Dương Hòa, Thủy Phù, Phú Sơn, Thủy Bằng. Xã Thủy Vân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang lập hồ sơ đợi UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn năm nay. Như vậy TX. Hương Thủy có 7/7 xã đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2019.

Giai đoạn 2019 - 2020, TX. Hương Thủy đã xây dựng Thủy Thanh là xã NTM kiểu mẫu; Thủy Tân và Thủy Phù là xã NTM nâng cao; đồng thời, xây dựng kế hoạch NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030 với trọng tâm: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học, y tế, giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường; chọn các xã: Thủy Bằng, Phú Sơn, Dương Hòa xây dựng NTM nâng cao; Thủy Vân NTM theo hướng phát triển đô thị; các xã: Thủy Bằng, Phú Sơn, Dương Hòa sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu và mục tiêu sau năm 2020, có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao.

TIẾN THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận