Thứ tư, 26/06/2019 10:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Xếp lương đối với công chức cấp xã

19/03/2010, 10:41 (GMT+7)

Xin luật sư giải thích rõ hơn những quy định mới tại Nghị định 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ...

Anh Hà Văn Tâm ở Lào Cai xin hỏi:

Tôi mới tốt nghiệp đại học (hệ tại chức) và hiện công tác ở xã (là công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch). Xin luật sư giải thích rõ hơn những quy định mới tại Nghị định 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Trường hợp của tôi đang trong thời gian tập sự thì có được hưởng nguyên lương hay không? Người đang hưởng chế độ bệnh binh thì được xếp lương như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc xếp lương đối với công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy tại bảng lương số 2, bảng lương số 4 Nghị định 204/204/ NĐ-CP;

+ Những người hiện đang đảm nhiệm chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định 92 ngày 22/10/2009 (gồm các chức danh: trưởng công an; chỉ huy trưởng quân sự; văn phòng thống kê; địa chính xây dựng; tài chính - kế toán; tư pháp hộ tịch; văn hoá - xã hội) chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định thì được hưởng lương bằng 1,18 so với mức lương tối thiểu chung.

+ Thời gian tập sự của công chức cấp xã được quy định như sau: 12 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương; 06 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch cán sự và tương đương; 03 tháng đối với công chức được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương. Trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn được tuyển dụng. Trường hợp có học vị thạc sỹ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương.

Công chức cấp xã vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo niên hạn.

+ Đối với cán bộ công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh, bệnh binh các hạng mà không thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài chế độ thương binh, bệnh binh đang hưởng, được xếp lương theo quy định của nghị định này.

Từ quy định của pháp luật về xếp lương đối với công chức cấp xã như đã nêu, áp dụng vào trường hợp của anh thì thời gian tập sự anh được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đại học.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận