Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng NTM

Thứ Năm 01/10/2015 , 19:55 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 30/9 - 1/10/2015, ngay sau khi bế mạc, tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả đại hội. 

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020 đã trả lời phỏng vấn của PV Báo NNVN:

Yên Bái là tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, hơn 80% dân số sống bằng nghề nông. Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã nêu: Trong những năm tới tỉnh Yên Bái gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng NTM trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Ông có thể cho biết việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái sẽ được triển khai như thế nào?

Ông Phạm Duy Cường: Trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng cho sản xuất nông lâm nghiệp; hỗ trợ trồng rừng, xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, như: chè, quế, gỗ, sắn…

Trong 5 năm tới quan điểm chỉ đạo của tỉnh Yên Bái nêu rõ: Xác định ưu tiên sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng NTM; Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất cho các vùng sản xuất hàng hóa, vùng đặc biệt khó khăn; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội và tiến bộ, công bằng xã hội; Tỷ lệ giảm nghèo bình quân 5 năm giảm 4%/năm, riêng hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu giảm 6%, nhanh nhất là ở khu vực nông thôn, đời sống nông dân được đảm bảo, đời sống xã hội, nhất là ở vùng cao đã cơ bản ổn định. Đó chính là nền tảng là tiền đề để tỉnh phát triển các ngành kinh tế khác.

Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp là mục tiêu tổng quát của Đại hội lần thứ XVIII được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ.

Trước hết, tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải trả lời được những câu hỏi sau: Cần xác định rõ mục đích 5 năm tới của ngành nông nghiệp là gì, căn cứ thực tiễn của mình và việc hoạch định kế hoạch, chính sách phát triển các lợi thế, tiềm năng, khi có nhân tố mới tác động vào thì tiến đến đâu trên các lĩnh vực của ngành?

Cùng các chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đang hoàn thiện các chính sách của mình xác định khâu nào là trọng yếu, nhất là nhóm hộ nghèo và cận nghèo, giúp người dân cần câu hay con cá?

Từ đó chúng tôi xác định: Trong sản xuất nông lâm nghiệp, chủ thể là người dân, nên phải đào tạo, tổ chức lại nguồn nhân lực SX để đầu tư thâm canh và áp dụng các tiến bộ KHKT giúp họ liên kết trong sản xuất hàng hóa, liên kết thị trường để tăng giá trị sản phẩm hàng hóa.

Chúng tôi nhận thức: Phát triển nông nghiệp bền vững là nền tảng xóa đói giảm nghèo, chỗ dựa cho sản xuất công nghiệp, thực sự là động lực để xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM, nhằm đánh giá đúng thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp và định hướng đến năm 2020 tiến tới 2025. Cập nhật đúng các số liệu về diện tích, đất đai và đặc tính từng vùng.

Yên Bái đã xây dựng 11 dự án thành phần theo tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, trong đó xác định rõ một số nội dung chính như sau: Quan điểm, mục tiêu triển khai dự án; Quy mô, địa điểm triển khai thực hiện; Chủ thể quản lý dự án; Đối tượng thực hiện: Quan tâm đến hộ, nhóm hộ gia đình; Các nguồn vốn hỗ trợ, chính sách hỗ trợ cho từng đối tượng, từng khu vực: Để phát triển sản xuất hàng hóa, để giảm nghèo cho vùng cao, vùng thấp; Thời gian thực hiện dự án; Giải pháp triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất và liên kết để tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

17-16-53_h1
Toàn cảnh cuộc họp báo

Các đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Yên Bái là:

1. Dự án phát triển lúa gạo hàng hóa chất lượng cao, đặc sản (như gạo nếp Tú Lệ, gạo Mường Lò...); Dự án phát triển cây ngô vùng cao (canh tác bền vững trên đất dốc, tăng khoảng 2.000 ha), vùng thấp, ngô đông trên đất 2 vụ lúa...

2. Dự án về phát triển rau, hoa màu ở TP.Yên Bái, TX.Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải.

3. Dự án về phát triển chè: Xây dựng dự án với mục tiêu nâng cao giá trị của cây chè; Phát triển ở những nơi có lợi thế và điều kiện phù hợp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm... nhất là ở vùng cao gắn với thương hiệu chè Suối Giàng. Đối với diện tích chè vùng thấp ở những nơi kém hiệu quả cần tính đến việc chuyển diện tích chè sang cây trồng khác có hiệu quả hơn.

4. Dự án phát triển hệ thống các cây ăn quả đặc sản, có giá trị tại các xã cụ thể trên cơ sở cải tạo, giữ giống cây truyền thống, phát triển theo các vùng.

5. Về thủy sản: Tập trung phát triển chăn nuôi thủy sản tại các vùng có điều kiện như: Thác Bà, Vân Hội, Từ Hiếu, sông Chảy, sông Hồng; Nghiên cứu chuyển đổi một phần diện tích lúa nước một vụ kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Phát triển các phương pháp nuôi đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao: Nuôi cá quây lưới, cá lồng... Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thủy sản, phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình.

6. Về chăn nuôi: Quan tâm phát triển chăn nuôi hàng hóa quy mô hộ, nhóm hộ gia đình gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm để giảm nghèo bền vững và làm giàu cho người dân. Lựa chọn mỗi địa phương một số loại vật nuôi truyền thống có giá trị, lợi thế để bảo tồn, duy trì và phát triển; Xây dựng và phát triển 2 chợ mua bán trâu bò vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

7. Phát triển cây lâm nghiệp: Cơ cấu lại các nông, lâm trường để phát triển có hiệu quả và thu hồi đất giao cho nhân dân tổ chức sản xuất; Vùng cao tập trung phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế dưới tán rừng phòng hộ, nhất là cây dược liệu, phát triển cây sơn tra, vối thuốc; Vùng thấp tập trung phát triển cây quế, tre măng Bát Độ, măng Điền Trúc... Trong đó, có thể tính toán trồng cây sơn tra đạt 3.500 ha trở lên và đạt 7.000 ha vào năm 2020; Cây chè vùng cao đạt 500 ha gắn với cơ cấu lại sản phẩm chè; Phát triển quế ở huyện Trấn Yên, các xã dọc tuyến QL70 của các huyện Yên Bình, Văn Yên trên 10.000 ha để đạt khoảng 43.000 ha vào năm 2020.

che174514324
SX chè thâm canh cao tại Văn Chấn, Yên Bái

8. Dự án phát triển cây sơn tra, vối thuốc tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

9. Cơ cấu lại các doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp nông nghiệp.

10. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu tinh giản, gọn nhẹ, giảm đầu mối, bảo đảm hiệu quả, đưa cán bộ về các huyện ở những đơn vị cần hỗ trợ.

11. Các dự án phát triển hệ thống dịch vụ trong nông nghiệp, nông thôn: Vận tải, cung ứng vật tư nông nghiệp, khoa học, kỹ thuật... gắn với hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra tỉnh Yên Bái đang tiếp tục thực hiện các đề án chuyên biệt như giao đất, giao rừng... nhằm phát huy lợi thế đất đai, khí hậu của tỉnh miền núi đưa Yên Bái thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xóa ô nhiễm môi trường nông thôn, cách làm hay của Phước Lộc

Xóa ô nhiễm môi trường nông thôn, cách làm hay của Phước Lộc

Nông thôn mới 21/09/2020 - 08:06

Từ là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường nông thôn, hiện xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) đã là điểm sáng về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao.

Vĩnh Long: Xã Bình Ninh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Long: Xã Bình Ninh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn mới 19/09/2020 - 16:09

Ngày 18/9, UBND xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sức bật ở Tân Phước

Sức bật ở Tân Phước

Nông thôn mới 18/09/2020 - 08:25

Về Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận) hôm nay, chúng tôi cảm nhận sự “thay da đổi thịt”, tinh thần đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Khi chất lượng cuộc sống là thước đo nông thôn mới

Khi chất lượng cuộc sống là thước đo nông thôn mới

Nông thôn mới 18/09/2020 - 08:25

Nếu chọn một điểm nhấn sau 10 năm Hà Nam xây dựng NTM, nhiều người sẽ nghĩ đến con số thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng gấp hơn 3 lần.

'Phủ sóng' nguồn nước sạch đến vùng sâu Kon Tum

'Phủ sóng' nguồn nước sạch đến vùng sâu Kon Tum

Nông thôn mới 18/09/2020 - 08:23

Mở rộng các trạm nước sạch tập trung tại Kon Tum đã giúp người dân vùng sâu vùng xa tiếp cận được nguồn nước hợp vệ sinh, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cần Thơ dẫn đầu hoàn thành xây dựng NTM ở ĐBSCL

Cần Thơ dẫn đầu hoàn thành xây dựng NTM ở ĐBSCL

Nông thôn mới 17/09/2020 - 15:47

TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL và thứ ba trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Hiệu quả các công trình nước sạch ở Tuyên Quang

Hiệu quả các công trình nước sạch ở Tuyên Quang

Nông thôn mới 17/09/2020 - 08:14

Có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, người dân vùng nông thôn ở Tuyên Quang yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Toàn tỉnh có 86,5% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Đồng lòng xây dựng thôn bản kiểu mẫu

Đồng lòng xây dựng thôn bản kiểu mẫu

Mô hình hay 17/09/2020 - 08:12

Là 1 trong 9 xóm NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã có bước tiến xa phát triển kinh tế - xã hội.

Nông thôn mới trên xã anh hùng Phước Ninh

Nông thôn mới trên xã anh hùng Phước Ninh

Nông thôn mới 16/09/2020 - 14:48

Là vùng căn cứ cách mạng, xuất phát điểm thấp, nhờ phát huy mọi nguồn lực trong xây dựng NTM, xã Phước Ninh (Tây Ninh) hôm nay không ngừng "thay da đổi thịt"…

Lạng Sơn đẩy mạnh tiến độ các dự án sạch nông thôn

Lạng Sơn đẩy mạnh tiến độ các dự án sạch nông thôn

Nông thôn mới 16/09/2020 - 08:26

Sau thời gian đầu còn chậm, gần đây, tiến độ thi công các công trình cấp nước sinh hoạt ở Lạng Sơn đã được tăng tốc.

Nhìn từ xã nông thôn mới có thu nhập cao nhất Vĩnh Long

Nhìn từ xã nông thôn mới có thu nhập cao nhất Vĩnh Long

Nông thôn mới 16/09/2020 - 08:25

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đạt trên 64 triệu đồng, cao nhất trong các xã của tỉnh.

Bắc Ninh sẵn sàng trở thành tỉnh nông thôn mới

Bắc Ninh sẵn sàng trở thành tỉnh nông thôn mới

Nông thôn mới 16/09/2020 - 08:15

Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh vừa trình UBND tỉnh đề nghị công nhận huyện Yên Phong đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Đồng Nai: Vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng mạnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đang giải quyết cho vay vốn trong lĩnh vực không phải đảm bảo bằng tài sản nông nghiệp, nông thôn…

Bí quyết của huyện không có nợ đọng

Bí quyết của huyện không có nợ đọng

Trong khi nợ xây dựng cơ bản là vấn đề đau đầu của không ít địa phương khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới thì ở Đông Anh lại không

Lục Yên xây dựng 6 sản phẩm OCOP

Lục Yên xây dựng 6 sản phẩm OCOP

Huyện Lục Yên có nhiều sản phẩm nổi tiếng: Cam sành, vịt bầu Lâm Thượng, cá bỗng. Năm 2020, Lục Yên xây dựng 6 sản phẩm OCOP, những sản phẩm tiêu biểu của Lục Yên…