Thứ ba, 14/08/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Nam:

Chỉ đạo công việc trong cơ quan bằng SMS

07/05/2014, 09:03 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS công vụ của tỉnh, hạn chế sử dụng nhắn tin từ số cá nhân để đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp.

Chỉ đạo công việc trong cơ quan bằng SMS

Ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm giúp cho việc trao đổi thông tin, thông báo trong các cơ quan nhà nước, với công dân, DN được nhanh chóng, kịp thời, phát huy các tính năng, tiện ích và cơ sở dữ liệu hiện có của các phần mềm đang triển khai…, tỉnh thống nhất chủ trương cho Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) triển khai dịch vụ nhắn tin SMS phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT- TT có trách nhiệm đăng ký dịch vụ nhắn tin SMS đối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức phần mềm để xử lý kết nối dữ liệu; thông báo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Quảng Nam tổ chức vận hành tốt hệ thống, đảm bảo chất lượng, bảo mật, nhằm phục vụ cho công tác thông tin, liên lạc của các cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở TT- TT triển khai sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS công vụ của tỉnh, hạn chế sử dụng nhắn tin từ số cá nhân, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp của cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận