Thứ tư, 20/11/2019 04:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đông Nam bộ không thiếu nước vụ hè thu, mùa

12/06/2019, 13:10 (GMT+7)

Nguồn nước ở tất cả các hồ chứa hiện tại, cộng với lượng mưa bổ sung, sẽ không lo thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam bộ trong vụ Hè Thu và Mùa 2019.

Hồ Đa Tôn ở Đồng Nai.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, đến thời điểm hiện tại, dung tích trữ trung bình các hồ chứa ở Đông Nam Bộ còn lại khoảng 40% dung tích thiết kế (DTTK). Trong đó: Bình Phước (68%); Bình Dương (47%); Tây Ninh (44%); Đồng Nai (28%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (12%).

Một số hồ có dung tích trữ thấp dưới 50% DTTK. Cụ thể, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: hồ Đá Bàng (dung tích trữ chỉ đạt 13,66% DTTK), hồ Sông Ray (6,97% DTTK), hồ Đá Đen (39,41% DTTK), hồ Tầm Bó (14,58% DTTK), hồ Lồ Ô (33,32% DTTK) và hồ Suối Giàu (4,36% DTTK).

Ở tỉnh Đồng Nai: Hồ Suối Vọng (15,93% DTTK), hồ Đa Tôn (11,42% DTTK), hồ Cầu Mới tuyến V (28,11%), hồ Cầu Mới tuyến VI (17,65% DTTK), hồ Gia Ui (26,46% DTTK), hồ Núi Le (37,33% DTTK), hồ Giao Thông (30,0% DTTK), Mo Nang (25,6% DTTK) và hồ Sông Mây (46,19% DTTK).

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Hồ Suối Ông (12,38% DTTK), hồ Đồng Xoài (43,75% DTTK), hồ An Khương (47,91% DTTK) và hồ Tà Thiết (22,71% DTTK). Hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) có dung tích trữ đạt 43,75% DTTK, hồ Cần Nôm (tỉnh Bình Dương) có dung tích trữ đạt 47,31% DTTK.

Tính theo lưu vực các sông, nguồn nước trong các hồ chứa thuộc lưu vực Sông Bé đang đạt cao nhất so với dung tích trữ thiết kế. Cụ thể, tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là 224,342 triệu m3. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 6/6/2019 vẫn còn khá cao với tổng dung tích trữ là 151,78 triệu m3 (đạt 67,66% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn cùng kỳ so với năm 2018 và trung bình nhiều năm (TBNN).

Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên lưu vực sông Sài Gòn là 1.620 triệu m3. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 6/6/2019 ở mức trung bình so với DTTK, với tổng dung tích trữ hiện tại là 719,30 triệu m3 (đạt 44,39% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa cao hơn so với cùng kỳ TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 và năm 2018.

Nguồn nước còn thấp nhất là các hồ thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Tổng dung tích trữ thiết kế của các công trình trên khu vực là 375,95 triệu m3. Nguồn nước trong các hồ chứa tính đến thời điểm ngày 6/6/2019 ở mức thấp so DTTK, với tổng dung tích trữ hiện tại là 59,19 triệu m3 (đạt 15,74% DTTK). Tổng dung tích trữ các hồ chứa cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 và TBNN.

Theo kết quả tính toán, tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 6 thuộc vụ Hè Thu năm 2019 của 17 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Bé là 1,92 triệu m3; tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 6 của 10 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực sông Sài Gòn là 33,92 triệu m3; tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất tháng 6 của 21 hồ chứa lớn và vừa trên lưu vực dòng chính sông Đồng Nai là 23,35 triệu m3.

Dựa vào xu thế mưa một số năm gần đây, kết quả dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, kế hoạch sử dụng nước, kết quả tính toán cân bằng nước tháng 6 cho vụ Hè Thu và kết quả dự báo tuần từ ngày 7 - 13/6 thì 17/17 hồ chứa thuộc khu vực sông Bé có khả năng đảm bảo cấp nước 100%; 10/10 hồ chứa khu vực sông Sài Gòn có khả năng đảm bảo cấp nước 100%; 21/21 hồ chứa khu vực sông Đồng Nai có khả năng đảm bảo cấp nước 100%.

Như vậy, nguồn nước ở các hồ chứa khu vực Đông Nam Bộ sẽ đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2019.

Hiện tại, khu vực Đông Nam bộ đang trong mùa mưa, tuần qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to (phổ biến 50-120 mm) bổ sung thêm lượng nước cho sản xuất nông nghiệp (nhất là các khu vực sản xuất nằm ngoài khu tưới công trình thủy lợi). Lượng mưa trong mùa mưa sẽ bổ sung nguồn nước cho sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019. Do đó, sẽ không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trong khu vực.
SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận