| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: 160/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật 02/02/2020 , 14:14 (GMT+7)

Hải Dương đến nay đã có 160/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 89,89%.

Người dân hăng hái sản xuất góp phần xây dựng NTM.

Số tiêu chí NTM bình quân của 178 xã trong tỉnh 18,84 tiêu chí/xã. Có 3 địa phương cấp huyện về đích NTM: Thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và thành phố Chí Linh (đạt 25%). 

Đầu tháng 12/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Trung ương về thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn đối với 3 huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Bình Giang năm 2019.

Ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh cho biết: Kết quả xây dựng nông thôn mới của Hải Dương đã vượt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 (vượt kế hoạch trước hơn 1 năm).

Theo đó, kế hoạch giao đến cuối năm 2020 tỉnh Hải Dương có 80% trở lên số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM và có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn hoặc thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Tân Dân nỗ lực hướng tới xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Tân Dân nỗ lực hướng tới xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Là địa phương thuần nông, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vẫn cán đích nhiều tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Cẩm Khê phát triển sản phẩm OCOP đặc thù

Cẩm Khê phát triển sản phẩm OCOP đặc thù

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tăng cường chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã, thị trấn.