Thứ hai, 25/06/2018 05:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kê khai nộp thuế trong chuyển nhượng bất động sản

24/02/2010, 10:23 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Bích ở Thanh Xuân, Hà Nội xin hỏi:

Về thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản, tôi còn có những vấn đề chưa rõ xin luật sư tư vấn:

Trường hợp bất động sản bị phát mại thì cá nhân có tài sản bị phát mại có phải nộp thuế thu nhận không? Nếu dùng bất động sản để thanh toán cho các món nợ thì cá nhân có phải kê khai nộp thuế thu nhập không? Tài sản bị tịch thu, bán đấu giá thì cá nhân có phải nộp thuế thu nhập hay không?

Trả lời:

Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản. Đối với từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:

+ Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng ngân hàng đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì ngân hàng, tổ chức tín dụng làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay vốn hoăch thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán (hai trường hợp trên cá nhân vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân). Cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được miễn thuế thu nhập cá nhân khi ngân hàng phát mại tài sản là nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân (được quy định tại điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân).

+ Trong trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải kê khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho bên chuyển nhượng (trường hợp cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân).

Trường hợp bất động sản của cá nhân bị tịch thu, bán đấu giá nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, chỉ trong trường hợp bất động sản của cá nhân bị, bán đấu giá nộp vào công quỹ Nhà nước thì cá nhân mới không phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân còn các trường hợp khác thì cá nhân đều phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp được miễn).

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận