Thứ sáu, 21/09/2018 01:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kỷ luật đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình

20/10/2014, 09:06 (GMT+7)

Đảng viên vi phạm sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: huutien.62@gmail.com hỏi:

Chi bộ tôi có đồng chí đảng viên, công chức tư pháp hộ tịch sinh con thứ ba. Xin hỏi luật gia về qui trình xử lý kỷ luật đảng đối với trường hợp này được quy định như thế nào?

Trả lời:

Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện nay được thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 26/4/2011 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Theo quy định này, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả; không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

Nội dung vi phạm nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 7, Pháp lệnh Dân số năm 2003 và các điểm quy định trong Nghị định số 104/2003/NĐ-CP, ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số, hoặc vi phạm các quy định khác của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Quy trình kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo Điều lệ Đảng: Đảng viên phải có bản tự kiểm điểm nhận khuyết điểm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Chi bộ họp kiểm điểm đảng viên trước chi bộ và biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm (hình thức kỷ luật là khiển trách).

Trên đây là một số quy định về kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Bạn nghiên cứu ký Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỷ luật đảng để nắm vững quy định, trình tự khi xem xét kỷ luật đảng viên có vi phạm.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận