Chủ nhật, 24/02/2019 09:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiệm vụ của Chi cục Thú ý

04/03/2013, 10:13 (GMT+7)

Tôi mới nhận công tác ở Trạm Thú y nên rất muốn biết nhưng quy định của Nhà nước về nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thú y cấp tỉnh, nhất là nhiệm vụ chỉ đạo, tham gia phòng chống dịch bệnh động vật.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: songca@gmail.com xin hỏi:

Tôi mới nhận công tác ở Trạm Thú y nên rất muốn biết nhưng quy định của Nhà nước về nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thú y cấp tỉnh, nhất là nhiệm vụ chỉ đạo, tham gia phòng chống dịch bệnh động vật.

Trả lời:

Theo quy định tại Pháp lệnh Thú y và Thông tư liên tịch số 37/2011 ngày 23/5/2011của Bộ Nội vụ - Bộ NN-PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở NN-PTNT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thú ý như sau:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN-PTNT trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về thú y đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Trình Giám đốc Sở NN-PTNT ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thì Chi Cục thú ý có nhiệm vụ: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện;

Kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất các bệnh động vật thuộc Danh mục các bệnh phải kiểm tra theo quy định của Bộ NN-PTNT tại các cơ sở chăn nuôi, SX con giống trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở chăn nuôi do Trung ương quản lý, cơ sở giống quốc gia);

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng các bệnh bắt buộc theo quy định của Bộ NN-PTNT;

Thực hiện việc chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh cho động vật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; điều tra, giám sát, phát hiện dịch bệnh động vật; hướng dẫn khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng, phục hồi môi trường chăn nuôi sau khi hết dịch bệnh;

Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là thú y cấp xã) giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các ổ dịch mới và kiểm soát các ổ dịch cũ;

Báo cáo Sở NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố dịch và công bố hết dịch bệnh động vật; Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm trong việc thẩm định điều kiện vệ sinh thú y và giám sát tình hình dịch bệnh của các cơ sở nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh...

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu tham khảo.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận