Thứ năm, 21/06/2018 11:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

15/05/2017, 14:05 (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP cần đáp ứng các tiêu chí: Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị; có tổ chức đầu mối của vùng là doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, hội nông dân huyện hoạt động trong vùng ký hợp đồng thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp của vùng; sản phẩm sản xuất trong vùng là sản phẩm hàng hóa có lợi thế của vùng; công nghệ được ứng dụng là các công nghệ hiện đại; vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng chuyên canh, diện tích liền vùng chiếm trên 80%; đối tượng sản xuất và quy mô vùng theo đặc điểm nông nghiệp đô thị…

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận