Chủ nhật, 24/06/2018 06:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thái Nguyên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 19%

12/12/2014, 09:37 (GMT+7)

Từ ngày 8-11/12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XII đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015.

Trong năm 2014, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khả quan về một số chỉ tiêu KT-XH: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn đạt 18,6%; GDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, vượt 8,6% so với kế hoạch (kế hoạch là 35 triệu đồng/người); tốc độ tăng giá trị SX nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6,02%...

Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu trong năm 2015 với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 15%; giá trị SX ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 5% so với năm 2014; GDP bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm mới cho 25.000 lao động…

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 53 phiếu (chiếm 76,81% phiếu bầu). Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là bà Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với 11 phiếu (chiếm 15,94%).

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận