Thứ sáu, 24/05/2019 06:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tra điểm thi bằng tài khoản riêng

21/07/2015, 09:34 (GMT+7)

Tài khoản này được sử dụng từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ.

Tra điểm thi bằng tài khoản riêng
Phụ huynh và TS mong ngóng điểm thi

* Thí sinh sẽ biết điểm thi THPT trước ngày 25/7

Sau khi các hội đồng thi chuyển toàn bộ dữ liệu điểm về, Bộ GD-ĐT tổng hợp và xử lý, xong sẽ công bố kết quả thi của tất cả các cụm thống nhất trong cùng thời điểm. Dự kiến, thời gian công bố là 25/7.

Thí sinh tra điểm thi bằng tài khoản riêng

Năm nay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, về hình thức, thí sinh (TS) xem kết quả theo 3 cách như sau:

1- TS nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi (ĐKDT).

2- TS tra cứu kết quả thi qua website của Bộ GD-ĐT theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn.

3- TS tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ GD-ĐT.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, truy cập vào các địa chỉ trên, TS nhập số CMND và mật khẩu kèm mã xác nhận để tra cứu dữ liệu.

Tài khoản này được sử dụng từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả, xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ. 

Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, TS có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với nơi nộp phiếu ĐKDT hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về thư điện tử ghi trong phiếu ĐKDT tới hệ thống.

Sau khi nhận kết quả thi, TS đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

Với cách xét tuyển vào ĐH, CĐ năm nay, TS cần đặc biệt lưu ý tổng điểm các môn thi của khối thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong khối thi dùng để xét tuyển có kết quả dưới 1 điểm.

Điểm xét tuyển của trường hoặc đối với từng ngành theo từng tổ hợp môn thi được trường sử dụng để xét tuyển.

Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và đảm bảo yêu cầu: điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.

Quy trình, hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT):

Xét tuyển nguyện vọng (NV) 1: TS chỉ được sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển đợt 1 để đăng kí vào 1 trường (ĐH, CĐ), mỗi trường TS được đăng kí tối đa 4 NV xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển NV 1, nếu cần TS có thể điều chỉnh NV đã đăng kí ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng kí sang trường khác; TS đã trúng tuyển NV 1, không được đăng kí ở các đợt xét tuyển NV bổ sung.

3 nguyện vọng bổ sung

TS có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển NV bổ sung để đăng kí tối đa vào 3 trường và mỗi trường được đăng kí tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Trong thời gian của từng đợt xét tuyển NV bổ sung, TS không được rút hồ sơ.

Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển TS được rút hồ sơ để ĐKXT trong đợt xét tuyển NV bổ sung tiếp theo. TS đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển NV bổ sung tiếp theo.

Công khai danh sách các TS đăng ký xét tuyển

Trong thời gian nhận hồ sơ của mội đợt xét tuyển, 3 ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các TS đã ĐKXT vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp.

Để bảo đảm quyền lợi cho TS đã ĐKXT vào ĐH, CĐ qua kì thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT yêu cầu ngay sau khi chấm thi xong, các trường ĐH chủ trì cụm thi, in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho TS qua Sở GD-ĐT để chuyển cho TS.

Sở GD-ĐT nhận và chuyển Giấy chứng nhận kết quả thi cho TS đúng thời gian quy định, không để xảy ra thất lạc hoặc chuyển chậm ảnh hưởng đến thời gian ĐKXT của TS.

KIỀU KHẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận