| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 08/06/2022 , 12:27 (GMT+7)
Thứ Tư 08/06/2022 , 12:27 (GMT+7)

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thẳng thắn, khách quan, xây dựng, trách nhiệm cao. Tiếp tục kích hoạt Diễn đàn kết nối nông sản 970. Canada áp thuế gần 200% đối với sản phẩm gỗ Việt. Doanh nghiệp tiếp tục xin bình ổn giá trứng.