| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Long phấn đấu 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025

Thứ Ba 02/03/2021 , 21:08 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2025 sẽ có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sau khi thị xã Bình Minh trở thành huyện NTM đầu tiên vào năm 2017.

Sẽ 74 đạt chuẩn NTM vào năm 2025

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã huy động trên 3.700 tỷ đồng để xây dựng NTM. Đến cuối năm 2020, tỉnh có 1 đơn vị cấp huyện (thị xã Bình Minh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 55/87 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 63,2%).

Không dừng lại ở đó, Vĩnh Long ngày càng nâng chất các tiêu chí NTM. Đến nay, tỉnh có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn năm 2016-2020 trước 2 năm.  

Sản xuất rau màu tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Sản xuất rau màu tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Mục tiêu đến năm 2025, Vĩnh Long phấn đấu có 85% xã đạt chuẩn NTM. Năm 2021 này, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Từ đó, tạo đà để phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, thêm 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Bình Tân và huyện Tam Bình.

Ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã chủ động đề nghị yêu cầu các huyện, thị xã rà soát khả năng của các xã để đăng ký xã xây dựng NTM đạt chuẩn năm 2021.

Đến nay đã có 11 xã đăng ký gồm: Xã NTM đăng ký thêm 6 xã, gồm: Tân An Thạnh (Bình Tân), Thạnh Quới (Long Hồ), Quới Thiện (Vũng Liêm), Phú Thịnh (Tam Bình), Chánh An (Mang Thít), Vĩnh Xuân (Trà Ôn). Xã NTM nâng cao đăng ký thêm 5 xã, gồm: An Phước (Mang Thít), Thanh Bình (Vũng Liêm), Hậu Lộc (Tam Bình), Đông Thành (TX Bình Minh) và Phú Đức (Long Hồ).

Ngoài ra, các huyện, thị xã còn phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM là: Tân Thành, Thành Lợi (Bình Tân), Quới An, Hiếu Thành (Vũng Liêm), Tân Hạnh (Long Hồ) và thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Bình Hòa Phước, Lộc Hòa (Long Hồ), Hòa Hiệp (Tam Bình), Hiếu Nhơn (Vũng Liêm) đăng ký phấn đấu xây dựng 5 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu.

Người dân phấn khởi vì công tác thuỷ lợi đảm bảo người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân phấn khởi vì công tác thuỷ lợi đảm bảo người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Minh Đảm.

Giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Long xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên lâu dài, không có điểm kết thúc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cùng với nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được một cách bền vững và xây dựng xã NTM nâng cao, hướng tới đạt xã NTM kiểu mẫu và ấp - khu dân cư mới kiểu mẫu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới ngày càng rõ hơn theo phương châm “Nhân dân làm chủ, Nhà nước hỗ trợ”.

Ông Lê văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long cho biết: Để Chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu, chất lượng và đạt kết quả như dự kiến, tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm chuyển dần nâng cao số lượng các tiêu chí sang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới.

Muốn vậy, cần tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, tạo cơ chế cho địa phương, cấp cơ sở có nguồn lực, huy động sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn để thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình OCOP góp phần xây dựng NTM.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Thực hiện chương trình NTM giai đoạn mới, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp còn thiếu, nhất là cấp xã. Trong khi nhiệm vụ thực hiện Chương trình nhiều hơn trong giai đoạn 2021-2025 lồng ghép nhiều nội dung, chương trình trước đây vào Chương trình NTM.

Trong xây dựng NTM, một số nơi vẫn còn nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa tập trung cao cho việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, phát triển văn hóa, cải thiện môi trường. Các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất chuyển biến chậm, một số tiêu chí mới đạt ngưỡng so với quy định, chất lượng chưa cao và khó duy trì bền vững.

Nguồn vốn huy động cho chương trình đạt thấp so với yêu cầu, chủ yếu vẫn từ nguồn vốn lồng ghép. Nguồn lực đầu tư hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho chương trình còn thấp, chưa tương xứng với mục tiêu đề ra, trong khi khả năng đóng góp của người dân và tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế.

Nông dân sản tăng gia sản xuất nhờ xây dựng nôn thôn mới. Ảnh: Minh Đảm.

Nông dân sản tăng gia sản xuất nhờ xây dựng nôn thôn mới. Ảnh: Minh Đảm.

Môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn do nước thải, rác thải chưa được thu gom và xử lý vẫn còn phổ biến …

Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 với các yêu cầu cao hơn, nhất là tiêu chí thu nhập, đòi hỏi các xã càng phải phấn đấu hơn nữa mới đạt được và điều quan trọng nhất là nâng cao mức sống của người dân nông thôn.

Ngoài ra, tỉnh hình thiên tai, biến đổi khí hậu ở khu vực ĐBSCL và ở Vĩnh Long càng diễn biến khó lường, nhất là xâm nhập mặn, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân, sẽ tác động không nhỏ đến tiến trình xây dựng NTM trong tỉnh trong thời gian tới.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.