Thứ năm, 15/11/2018 03:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban hành tiêu chí hộ nông dân có thu nhập trung bình

30/05/2014, 08:05 (GMT+7)

Theo đó, hộ gia đình có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đ/người/tháng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 32/2014/QĐ-TTg về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015.

Theo đó, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên chuẩn cận nghèo hiện hành đến dưới 900.000 đ/người/tháng. Những đối tượng có mức sống trung bình trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các địa phương từ năm 2014 sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận