Thứ ba, 23/04/2019 02:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bình Thuận: Chi 7,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho LĐNT

21/07/2010, 10:08 (GMT+7)

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch dạy nghề cho 8.800 LĐNT của Bình Thuận năm 2010 sẽ là 7,5 tỷ đồng...

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định 1376/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mở lớp, định mức chi hỗ trợ học phí và dự toán kinh phí thực hiện công tác dạy nghề cho LĐNT năm 2010.

Theo đó tổng kinh phí thực hiện kế hoạch dạy nghề cho 8.800 LĐNT của Bình Thuận năm 2010 là 7,5 tỷ đồng trong đó kinh phí do chương trình mục tiêu quốc gia cấp 3,5 tỷ đồng và nguồn kinh phí do Trung ương cấp bổ sung vào dự toán chi của tỉnh là 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao LĐNT theo đúng đối tượng quy định, đúng chỉ tiêu và định mức được duyệt.

NGỌC BẢY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận