Thứ bảy, 25/05/2019 02:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chính sách điều động, luân chuyển

23/01/2015, 06:10 (GMT+7)

Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phá

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: tranhoan77@gmail.com hỏi:

Tôi đang là cán bộ quản lý (chức phó) của một đơn vị sự nghiệp. Vừa qua cơ quan tôi có sắp xếp lại bộ máy và tôi được luân chuyển đến công tác ở một đơn vị mới, vẫn giữ chức vụ nhưng mức phụ cấp ít hơn mức phụ cấp đang hưởng (tôi không bị kỷ luật, công việc mới đúng công việc của tôi).

Xin hỏi trong trường hợp này thì việc xếp lương cũng như các phụ cấp chức vụ của tôi được xếp như thế nào? Mong luật gia quan tâm trả lời.

Trả lời:

Tại Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái như sau:

Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý  được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 6 tháng.

Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

Công chức  được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã  hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về phụ cấp công vụ, thì công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp là đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận