Thứ ba, 19/06/2018 02:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện kinh doanh phân bón

10/12/2014, 08:10 (GMT+7)

Theo Điều 15 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, điều kiện sản xuất phân bón được quy định như sau:

Hỏi: Điều kiện kinh doanh phân bón được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 15 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, điều kiện sản xuất phân bón được quy định như sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phải bảo đảm giữ được chất lượng phân bón theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ phân bón phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường; có phương tiện vận chuyển phù hợp hoặc có hợp đồng vận chuyển phân bón.

4. Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa phân bón riêng, đáp ứng được các điều kiện về bảo quản chất lượng phân bón trong thời gian kinh doanh. Đối với các cửa hàng bán lẻ phân bón, trường hợp không có kho chứa thì phải có công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ phân bón.

5. Có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi NK hoặc nơi cung cấp loại phân bón kinh doanh.

6. Có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.


Hỏi: Điều kiện xuất khẩu phân bón được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 16 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, điều kiện XK phân bón được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón được XK phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất để XK.

c) Phân bón XK phải đảm bảo phù hợp với quy định của nước NK, hợp đồng, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ liên quan.

Hỏi: Điều kiện nhập khẩu phân bón được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 17 Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, tổ chức, cá nhân được NK phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Có Giấy chứng nhận hợp quy lô phân bón NK do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

c) Loại phân bón NK phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, đáp ứng được quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo môi trường.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận