| Hotline: 0983.970.780

Tái cơ cấu nông nghiệp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam

Thứ Hai 14/09/2020 , 07:31 (GMT+7)

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu, ngành thủy sản đã duy trì đà tăng trưởng nhanh, hiệu quả sản xuất ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khó tính.

Cụ thể, tốc độ tăng bình quân diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 0,9%/năm (trong đó diện tích nuôi mặn lợ 1,2%/năm, diện tích nuôi nước ngọt 0,6%/năm); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5,61%/năm, tốc độ tăng sản lượng 5,65%/năm (trong đó sản lượng cá tra tăng 7,2%/năm, tôm nước lợ tăng 8,71%/năm). Năm 2017 và 2018 đạt tốc độ tăng sản lượng cao nhất (7,5% và 6,1% so với năm trước).

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản, sản xuất thủy sản duy trì đà tăng trưởng khá nhanh, hiệu quả sản xuất ngày càng cao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản, sản xuất thủy sản duy trì đà tăng trưởng khá nhanh, hiệu quả sản xuất ngày càng cao. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 6,9%/năm; trong đó tôm nước lợ tăng bình quân 3,4% năm, cá tra 7,0%/năm, cá ngừ 13,1%/năm, cá biển khác 5,2%/năm. Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt 8,15 triệu tấn (vượt 17,1% so với chỉ tiêu được giao), trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 4,38 triệu tấn (đạt 98,4%), sản lượng khai thác 3,77 triệu tấn (vượt 50,8%); kim ngạch xuất khẩu đạt 8,63 tỷ USD (đạt 78,5%).

Hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng

Năm 2020, dự kiến ngành thủy sản phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng: Tổng sản lượng thủy sản 8,6 triệu tấn (vượt 22,8% so với chỉ tiêu so với chỉ tiêu được giao), trong đó sản lượng nuôi trồng 4,7 triệu tấn (vượt 4,4%), sản lượng khai thác 3,9 triệu tấn (vượt 56,0%); kim ngạch xuất khẩu phấn đấu 10 tỷ USD.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho hay, hiện nay Việt Nam có hệ thống các nhà máy chế biến hiện đại, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường lớn. Có trên 1.300 cơ sở chế biến thủy sản, trong đó có 900 cơ sở đạt chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào EU, hơn 700 cơ sở chế biến đảm bảo và được quản lý tốt về an toàn vệ sinh thực phẩm đã đáp ứng được các yêu cầu về hội nhập thế giới và tiếp cận với các chuẩn mực và định chế của quốc tế, tạo đà cho phát tiển sản xuất thủy sản.

Với những kết quả nổi bật trong tái cơ cấu ngành thủy sản, trong giai đoạn 2015-2020, Việt Nam luôn là 1 trong 5 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, năm 2018 đứng thứ 3 (8,8 tỷ USD); sau Trung Quốc (20 tỷ USD) và Na Uy (11,5 tỷ USD).

Cũng theo ông Luân, hầu hết các sản phẩm thủy sản xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu và người tiêu dùng thông qua các tiêu chuẩn quốc tế như: Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) áp dụng cho nhà máy chế biến hải sản; tiêu chuẩn an toàn chất lượng thực phẩm SQF 2000; tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc thiết lập (BRC); tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Globle GAP); thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất (BAP); Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC); Hội đồng quản lý biển (MSC) cho sản phẩm khai thác…và VietGAP.

Sản phẩm thủy sản xuất khẩu ngày càng có tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính (hiện nay có mặt trên 161 nước, vùng và lãnh thổ). Đặc biệt, sản phẩm thủy sản đã thâm nhập thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông… là những thị trường khó tính về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo môi trường và văn hóa, xã hội theo các quy chuẩn quốc tế.

Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam là tôm, cá tra, cá ngừ (chiếm trên 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản), cùng với các sản phẩm cá biển, mực bạch tuộc, cua, ghẹ, nghêu… đã tạo nên tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm 8 - 10% trong 5 năm qua.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam

Ông Trần Đình Luân nhận định, giai đoạn 2020 - 2025 có nhiều thuận lợi, cơ hội trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam, đặc biệt là 16 hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam đã ký kết, sẽ tạo điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm; sản xuất được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan có thẩm quyền đồng thời là cơ hội để ngành thủy sản tiếp tục điều chỉnh về chính sách, quy định phát triển nguồn lợi, môi trường bền vững nhằm hội nhập quốc tế sâu hơn.

“Tuy nhiên việc phát triển ngành cũng còn nhiều khó khăn thách thức đó là: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới nuôi trồng thủy sản; tranh chấp trên biển giữa các quốc gia trong khu vực ảnh hưởng tới khai thác hải trên biển; các khó khăn về thẻ vảng (IUU); nguồn lợi thủy sản suy giảm và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 gây ra làm thay đổi thói quen người tiêu dùng, đình trệ về thị trường… sẽ là những yếu tố ảnh hưởng kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất thủy sản của ngành thủy sản. Do đó, cần phải tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam”.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành thủy sản duy trì tốc độ tăng tổng sản lượng thủy sản từ 3- 5%/năm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành thủy sản duy trì tốc độ tăng tổng sản lượng thủy sản từ 3- 5%/năm. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Cụ thể, phải xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển ngành tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045...; tổ chức chuỗi sản xuất nguyên liệu, chế biến thuỷ sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Phối hợp cùng với các địa phương tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết khu vực sản xuất nguyên liệu tập trung, khu chế biến xuất khẩu tập trung để thuận tiện thực hiện chuỗi sản xuất đi cùng với kiểm tra, kiểm soát, xử lý môi trường...; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm thủy sản bằng việc tăng cường phối hợp có trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh, quản lý các đầu vào cho nuôi trồng thủy sản nhằm tăng cường năng lực kiểm soát, giám sát, phòng ngừa và xử lý các vi phạm sử dụng chất cấm, tiêm chích tạp chất nguyên liệu thủy sản.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và thế giới nhằm nâng cao năng lực quản lý và khả năng hội nhập của ngành, cũng như tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, mở rộng các thị trường có tiềm năng đối với sản phẩm thủy sản.

Phổ biến và áp dụng công nghệ sản xuất sạch phù hợp với quy mô sản xuất hộ, quy mô sản xuất công nghiệp về giống, nuôi thương phẩm, lưu thông thành phẩm đến chế biến xuất khẩu; cắt giảm điều kiện sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tham mưu các cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu thủy sản...

Mục tiêu của ngành thủy sản trong giai đoạn 2020 - 2025

Duy trì tốc độ tăng tổng sản lượng thủy sản từ 3- 5%/năm. Giảm dần sản lượng khai thác hải sản đề phù hợp với trữ lượng nguồn lợi. Đẩy mạnh phát triển nuôi biển, nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm thủy sản.

Duy trì đủ nguyên liệu đảm bảo chất lượng, có khả năng truy suất nguồn gốc cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và phục vụ chế biến xuất khẩu, phấn đấu duy trì tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 5 - 8%/năm.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 4-6%/năm, cao hơn tốc độ tăng sản lượng.

Làm gì để Nông nghiệp Việt Nam trong tốp 15 nước phát triển nhất thế giới?

Làm gì để Nông nghiệp Việt Nam trong tốp 15 nước phát triển nhất thế giới?

Tái cơ cấu Nông nghiệp 27/11/2020 - 06:15

Đó là nội dung chủ đạo được đưa ra bàn thảo tại Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 diễn ra ngày 27/11.

Những vùng chè nổi bật ở Tuyên Quang

Những vùng chè nổi bật ở Tuyên Quang

Tái cơ cấu Nông nghiệp 26/11/2020 - 11:06

Những năm gần đây, cây chè ở Tuyên Quang đang dần vực dậy. Nhờ vậy đã xuất hiện nhiều vùng chè cho sản phẩm thơm ngon và chinh phục các thị trường.

Sóc Trăng hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp

Sóc Trăng hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp

Tái cơ cấu Nông nghiệp 26/11/2020 - 06:15

Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Sóc Trăng góp phần nâng cao giá trị trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp từ 120 triệu đồng/năm (2015) lên 145 triệu đồng/năm (2019).

Hậu Giang chuyển đổi cây trồng thích nghi biến đổi khí hậu

Hậu Giang chuyển đổi cây trồng thích nghi biến đổi khí hậu

Tái cơ cấu Nông nghiệp 25/11/2020 - 06:15

Chuyển đổi cây trồng là xu hướng hiện nay nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp nông dân giảm thiệt hại và có hiệu quả trong sản xuất.

Xuất sắc thương hiệu gà đồi Đông Yên

Xuất sắc thương hiệu gà đồi Đông Yên

Tái cơ cấu Nông nghiệp 24/11/2020 - 06:45

Thương hiệu gà đồi Đông Yên (huyện Quốc Oai, Hà Nội) được biết đến với những ưu điểm nổi bật như thịt chắc, thơm và có vị ngọt đặc trưng.

Đồng Tháp làm nông nghiệp 4.0

Đồng Tháp làm nông nghiệp 4.0

Tái cơ cấu Nông nghiệp 24/11/2020 - 06:15

Đồng Tháp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đây là giải pháp bứt phá.

VnSAT định hình sản xuất cà phê bền vững

VnSAT định hình sản xuất cà phê bền vững

Tái cơ cấu Nông nghiệp 23/11/2020 - 08:24

Đây là nhận định của ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk tại buổi trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Vùng bưởi ngọt Xuân Vân cho quả ngon top 10 cả nước

Vùng bưởi ngọt Xuân Vân cho quả ngon top 10 cả nước

Tái cơ cấu Nông nghiệp 22/11/2020 - 10:56

Vùng bưởi ngọt Xuân Vân đạt top 10 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2018. Cây bưởi cho người dân nơi đây thu về hơn 200 triệu/ha/năm.

Trồng ớt baby công nghệ cao đút túi hàng trăm triệu đồng

Trồng ớt baby công nghệ cao đút túi hàng trăm triệu đồng

Tái cơ cấu Nông nghiệp 20/11/2020 - 06:05

Trồng 3 sào ớt chuông baby với mô hình công nghệ cao, mỗi vụ, gia đình anh Sơn đút túi hàng trăm triệu đồng.

Đổi đời nhờ chuyển đổi cây trồng

Đổi đời nhờ chuyển đổi cây trồng

Tái cơ cấu Nông nghiệp 19/11/2020 - 10:30

Chuyển đổi đất 2 lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao đã giúp nông dân Nam Định có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống hơn.

Xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi hươu sao

Xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi hươu sao

Tái cơ cấu Nông nghiệp 19/11/2020 - 10:05

Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nhung hươu, vài năm trở lại đây huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đầu tư nguồn lực đẩy mạnh chế biến sâu.

Tạo nguồn lực để phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Tạo nguồn lực để phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Tái cơ cấu Nông nghiệp 19/11/2020 - 09:26

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tích cực triển khai Nghị quyết số 120 NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Con tôm, cá tra ta ở Hoa Kỳ: [Bài 2] Con tôm

Con tôm, cá tra ta ở Hoa Kỳ: [Bài 2] Con tôm

Tôi không biết rõ, như là trước khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hoá quan hệ năm 1995, đã có không ít lô tôm sú đông lạnh từ ĐBSCL cập cảng Hoa Kỳ.

Công ty Hùng Hậu tiếp tục đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia

Công ty Hùng Hậu tiếp tục đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia

Đây là lần thứ 3 công ty này đạt chứng nhận Thương hiệu Quốc gia với các dòng sản phẩm chế biến sẵn: Happy Food, thực phẩm khô Happy Noodles và ống hút gạo Ochao.

Đất vùng ven: 'Miếng bánh' ngon được nhà đầu tư tranh giành

Đất vùng ven: 'Miếng bánh' ngon được nhà đầu tư tranh giành

Bất động sản vùng ven đang trở thành 'miếng bánh' béo bở được các nhà đầu tư cạnh tranh quyết liệt.