Thứ hai, 22/07/2019 06:42 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ô nhiễm có chiều hướng gia tăng

12/12/2018, 13:41 (GMT+7)

Theo thông tin của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, qua các năm quan trắc cho thấy chất lượng nước trong hệ thống Bắc Đuống bị ô nhiễm chủ yếu bởi các chất như COD, NH4+, NO2-, Coliform.

Mức độ ô nhiễm và phạm vi ô nhiễm tăng ở các năm gần đây, thể hiện qua số điểm quan trắc có từ 4 - 5 chỉ tiêu ô nhiễm tăng theo từng năm và cao nhất trong năm 2018 chiếm 56,67% tổng số mẫu.

Tình trạng xả nước thải chưa xử lý và rác thải sinh hoạt, vật dụng, xác gia súc, gia cầm vẫn diễn ra phổ biến không chỉ gây nên tình trạng ô nhiễm nước ngày càng gia tăng mà còn ảnh hưởng công tác vận hành công trình thủy lợi, bồi lắng kênh mương...

VL

Đang được quan tâm

Gửi bình luận