Thứ sáu, 22/06/2018 01:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định về hỗ trợ chế biến nông lâm thủy sản

05/08/2015, 06:10 (GMT+7)

Hỗ trợ không quá 60% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: duynghiaphunghiep@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi có cơ sở chế biến thủy sản, nay xin luật gia cho biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 210/2013 của Chính phủ về chính sách ưu đãi đối với các DN đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và Quyết định số 20/2015 ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015-2020, cụ thể như sau:

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư nhà máy hoặc cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản; cơ sở sản xuất sản phẩm phụ trợ; chế tạo thiết bị cơ khí để bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và đáp ứng điều kiện quy định Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ được hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ không quá 60% chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Trường hợp dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ thêm 70% chi phí xây dựng các hạng mục nêu trên nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự án (có thể lập dự án riêng).

Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm 1 lần cho thời hạn 5 năm ngay sau khi dự án hoàn thành, mức hỗ trợ 1.500 đ/tấn/km theo công suất thực tế của nhà máy, được tính từ địa điểm đặt nhà máy hoặc cơ sở bảo quản, chế biến đến TP. Vị Thanh theo đường ô tô gần nhất.

Hỗ trợ không quá 70% chi phí xử lý chất thải cho các nhà máy chế biến nông, lâm, thủy sản đã đầu tư, đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là những quy định chung, bạn cần nghiên cứu kỹ hơn Nghị định 210/2013 của Chính phủ và Quyết định số 20 của UBND tỉnh Hậu Giang để áp dụng cho doanh nghiệp của mình khi đề nghị hưởng các chế độ ưu đãi.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận