Thứ sáu, 13/12/2019 09:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Sẽ lựa chọn 300 xã nghèo để thực hiện dự án

20/11/2019, 09:18 (GMT+7)

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia Không còn nạn đói, sẽ xác định số xã nghèo đến năm 2025 tham gia dự án để phù hợp với nguồn vốn thực hiện chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, hiện có 960 xã thuộc 85 huyện nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018, mục tiêu đến năm 2020 còn 700 xã nghèo. Theo tốc độ giảm nghèo hiện nay khả năng đến năm 2025 ước còn 300 - 350 xã nghèo.

Do đó, sẽ lựa chọn khoảng 300 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ước đến năm 2025 là các xã thực hiện dự án. Năm 2019 sẽ tiến hành xây dựng 03 mô hình điểm ở 03 tỉnh thuộc Lào Cai, Quảng Ngãi, Trà Vinh. Đánh giá tài liệu hóa mở rộng thực hiện ở 28 tỉnh (mỗi tỉnh lựa chọn 1 thôn/xã) năm 2020. Nhân rộng chương trình từ năm 2021.

Trong mỗi xã tham gia dự án lựa chọn một thôn để thực hiện dự án, do số xã tham gia dự án có rất nhiều thôn, khả năng nguồn lực của dự án (theo cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chỉ hỗ trợ mỗi xã/01 dự án không quá 500 triệu).

Do đó chỉ thực hiện ở một thôn sau đó mở rộng ra 700 thôn khác trên địa bàn của các xã tham gia dự án (bình quân mỗi xã thực hiện ở 3 thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao).

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận