Thứ năm, 18/07/2019 06:26 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

5.000m3 nước thải công nghiệp xả ra hệ thống Liễn Sơn/ngày

11/12/2018, 15:50 (GMT+7)

Theo kết quả điều tra của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, tổng lượng nước thải công nghiệp hiện nay của tỉnh Vĩnh Phúc là khoảng 8.953m3/ngày đêm. 

Trong đó, nước thải từ các KCN khoảng 6.204 m3/ngày đêm, chiếm khoảng 69,3 % tổng lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn. Còn lại khoảng 2.749 m3/ngày đêm, tương ứng 30,7 % từ các cơ sở sản xuất nằm ngoài KCN.

Mặt khác, khu công nghiệp đóng trên địa bàn của 3 trong 4 lưu vực tiêu của hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, Lập Thạch và Phúc Yên, có tổng diện tích tiêu là 8.6634 ha. Trong đó, hệ thống thủy lợi Liễn Sơn là 4.7481 ha chiếm 54,8%, lượng nước thải công nghiệp theo tỷ lệ tương ứng là 4927 m3/ngày đêm.

HG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận