Thứ hai, 25/06/2018 09:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ NN-PTNT tổ chức thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

13/09/2017, 19:54 (GMT+7)

Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ...

Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, ngày 13/9/2017 Bộ NN-PTNT ra Thông báo số 7643/TB-BNN-TCCB về việc tổ chức thi tuyển 01 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, phụ trách xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực NN-PTNT.

Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/9/2017 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phê duyệt Đề án "Thí điểm thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế"; có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm hồ sơ cá nhân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/9/2017 đến hết ngày 13/10/2017 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN-PTNT, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243.8454395. Nội dung Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/9/2017 và mẫu Đơn đăng ký dự tuyển được đăng tại website: www.mard.gov.vn.

HƯNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận