Thứ hai, 16/07/2018 12:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ mất sức lao động và chế độ trợ cấp thương binh

13/09/2010, 10:15 (GMT+7)

Bạn đọc ở hòm thư hoangduongsnn@gmail.com hỏi:

Bố tôi tham gia trong quân đội được 13 năm 7 tháng, sau đó được về mất sức lao động và được hưởng lương hàng tháng từ năm 1979. Sau đó, bố tôi tham gia công tác ở xã đến năm 2000 thì nghỉ công tác; năm 2003 bố tôi đi giám định lại thương tật và được công nhận là thương binh loại 3/4 (41%), hiện đang được hưởng lương mất sức. Xin hỏi, bố tôi có được hưởng cả lương thương binh và lương mất sức không?

Trả lời:

Trong thư bạn chưa nói rõ khi về nghỉ mất sức bố bạn hưởng chế độ mất sức lao động % là bao nhiêu (tỷ lệ thương tật); đến năm 2003 bố bạn đi giám định lại đã được công nhận là thương binh nhưng lý do tại sao lại vẫn hưởng chế độ mất sức lao động.

Theo quy định của pháp luật ở thời điểm 2003, chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh được thực hiện theo Nghị định 102 ngày 11/12/2002 và Thông thư số 02 ngày 7/2/2003.

Theo hai văn bản này thì bệnh binh có thời gian phục vụ trong quân đội, công an dưới 15 năm hoặc công nhân, viên chức mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 20 năm đồng thời là thương binh được hưởng trợ cấp theo quy định sau:

+ Sau khi đã trừ đi tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, có tỷ lệ mất sức lao động còn lại do ốm đau, bệnh tật thì ngoài trợ cấp thương binh sẽ được hưởng trợ cấp bệnh binh hoặc mất sức lao động theo quy định hiện hành.

+ Trường hợp không đủ điều kiện hưởng hoặc sau khi tính hưởng cả hai loại trợ cấp trên mà thấp hơn so với trợ cấp đang hưởng thì được tiếp tục hưởng trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng.

Căn cứ để thực hiện chế độ như đã nêu trên là hồ sơ gốc do cơ quan lao động - thương binh và xã hội quản lý (đối với quân nhân, công an nhân dân hưởng trợ cấp bệnh binh). Từ quy định như luật gia đã nêu, bạn cần xem lại tỷ lệ thương tật của bố bạn ở thời điểm được hưởng trợ cấp mất sức lao động và khi đi giám định lại thương tật. Từ đó đối chiếu với Nghị định 102 và Thông tư 02 như đã nêu ở trên.

Nếu đủ điều kiện như đã nêu ở dấu cộng thứ nhất thì bố bạn được hưởng hai chế độ (trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp thương binh). Nếu bố bạn thuộc trường hợp dấu cộng thứ hai thì bố bạn chỉ được hưởng một chế độ. Bạn cần đến Phòng LĐ, TB- XH huyện để hỏi cụ thể.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận