Chủ nhật, 24/06/2018 12:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính sách đối với nhà giáo

01/10/2013, 09:59 (GMT+7)

Tôi là giáo viên cấp 1, công tác ở vùng có điều kiện khó khăn được trên 5 năm. Theo quy định, tôi được điều động lên vùng khó khăn là 5 năm nhưng do hiện tại trường đang thiếu giáo viên nên tôi chưa được chuyển về đơn vị cũ. Xin hỏi trường hợp của tôi thì được hưởng chính sách mới thế nào?

Chị Nguyễn Thị Là ở Điện Biên hỏi:

Tôi là giáo viên cấp 1, công tác ở vùng có điều kiện khó khăn được trên 5 năm. Theo quy định, tôi được điều động lên vùng khó khăn là 5 năm nhưng do hiện tại trường đang thiếu giáo viên nên tôi chưa được chuyển về đơn vị cũ. Xin hỏi trường hợp của tôi thì được hưởng chính sách mới thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 19/2013/NĐ ngày 23/2/2012 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được sửa đổi bổ sung như sau:

Về phụ cấp thu hút: Tính từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 15/4/2013), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trợ cấp chuyển vùng được quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Về trợ cấp lần đầu được quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương (chỉ thực hiện một lần).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài việc được hưởng các chính sách quy định nêu trên còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và được thanh toán tiền tàu, xe trong thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đi và về thăm gia đình.

Trên đây là những quy định chung, chị nghiên cứu vận dụng.

L.G MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận