Thứ bảy, 23/06/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật vào cơ sở chăm sóc

25/04/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo Luật Người khuyết tật và Nghị định số 28/2012 ngày 10/4/2012 của Chính phủ...

Ông Lương Văn Thành ở Đồng Nai xin hỏi chuyên mục Luật sư của bạn, Báo Nông nghiệp Việt Nam:

Gia đình tôi có người cô bị khuyết tật nặng đang hưởng chế độ bảo trợ của Nhà nước. Nay vì hoàn cảnh gia đình không có người chăm sóc nên mong muốn được đưa cô tôi vào cơ sở chăm sóc xã hội, gia đình sẽ lo một phần kinh phí và khi có điều kiện lại xin đưa cô tôi về nhà. Rất mong luật sư tư vấn về các thủ tục này. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật sư xin trả lời ông Lương Văn Thành như sau: Theo Luật Người khuyết tật và Nghị định số 28/2012 ngày 10/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 26/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật quy định hồ sơ, thủ tục, tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội quy định:

1. Hồ sơ tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội gồm:

a) Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật;

b) Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

d) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;

đ) Bản sao Sổ hộ khẩu;

e) Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

g) Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

h) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội;

i) Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý;

k) Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác, nếu có.

2. Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện theo quy định của Chính phủ về thủ tục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội.

Người khuyết tật đặc biệt nặng đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội được đưa về sống tại gia đình khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Người khuyết tật tự nguyện đề nghị được sống ở cộng đồng;

b) Có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

3. Thẩm quyền quyết định đưa người khuyết tật ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Trên đây là một số quy định chung, ông cần nghiên cứu thêm một số quy định tại Nghị định 28/2012 để vận dụng vào trường hợp cụ thể của gia đình.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận