Thứ năm, 25/04/2019 07:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cộng dồn thời gian đóng BHXH

20/04/2015, 09:56 (GMT+7)

Trách nhiệm của tổ chức BHXH được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: tinhtranvan1959@yahoo.com hỏi: 

Xin luật gia cho biết thời gian công tác liên tục được hưởng chế độ BHXH của cán bộ viên chức.

Tôi có người bạn công tác trong ngành giáo dục- đâò tạo từ năm 1979 đến 2013 trong cùng một huyện. Năm 1991 bạn tôi chuyển công tác từ trường cấp 2 xã này sang trường cấp 2 xã khác cũng trong huyện ấy, đến năm 2013 thì nghỉ hưu.

Do bị mất quyết định chuyển trường năm 1991 nên BHXH tỉnh chỉ tính cho thời gian công tác từ năm 1989 đến 2013, trước  2 năm khi chuyển trường (1991).

Thời gian không được hưởng BHXH từ năm 1979 đến năm 1988. Xin luật gia cho biết cách tính như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tổ chức BHXH có các trách nhiệm sau đây:

Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH; hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH; thực hiện việc thu BHXH theo quy định của luật này.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn; cấp sổ BHXH đến từng người lao động; quản lý, sử dụng quỹ BHXH theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ BHXH; tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ về BHXH; giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định Y khoa theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 của luật này.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH; lưu trữ hồ sơ của người tham gia theo quy định của pháp luật. Định kỳ sáu tháng, báo cáo Hội đồng quản lý BHXH về tình hình thực hiện BHXH.

Hằng năm, báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý Nhà nước về tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH; cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện BHXH; thực hiện hợp tác quốc tế về BHXH; các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện nay bạn anh mới biết BHXH tính thiếu thời gian đóng BHXH (từ 1979 đến 1988, lý do bị mất quyết định chuyển trường năm 1991) là có phần lỗi của cơ quan BHXH và cơ quan công tác trong những năm qua không đối chiếu và thông báo cho người lao động biết.

Nay bạn anh phải làm đơn đề nghị với cơ quan bạn anh công tác và cơ quan BHXH xem xét giải quyết (anh phải phô tô các giấy tờ như sơ yếu lý lịch, hồ sơ Đảng nếu có) chứng minh trước đây bạn anh đã công tác ở trường nào, đến năm 1979 mới chuyển công tác về trường này.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận