Chủ nhật, 24/06/2018 01:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sở Nội vụ Nghệ An phản hồi vấn đề NNVN nêu

10/01/2017, 08:01 (GMT+7)

Báo NNVN đã nhận được Công văn số 1491/SNV.TCBC của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiến hành kiểm tra, xử lý vấn đề liên quan đến bài viết: “Chuyện lạ ở Nghệ An: Làm việc ở thị trấn, hưởng lương khu vực rẻo cao biên giới".

Sau khi Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc thì Sở này đã có công văn số 1398/SNV-TCBC báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo NNVN. Bước đầu cho thấy, một số vấn đề báo nêu là chính xác. Tuy nhiên cũng có những vấn đề cần trao đổi lại.

Sở Nội vụ cho biết, theo công văn số 8150/BGD ĐT-TCCB của Bộ GD- ĐT ra ngày 02/12/2011 về việc triển khai Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên bộ số 47/2011/TTLT-BGD&ĐT-BNV của Bộ GD- ĐT và Bộ Nội vụ xác định số biên chế tối thiểu cho Phòng GD- ĐT là 18 người. Việc điều động một số viên chức từ các trường khu vực biên giới về Phòng GD- ĐT công tác là phù hợp tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ Nghệ An cũng đã tiến hành điều tra tại 4 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong thấy số viên chức công tác tại Phòng GD- ĐT hưởng đúng các chế độ của viên chức biệt phái và không có viên chức biệt phái nào “được hưởng thêm 70% phụ cấp thu hút”.

Tuy nhiên tại các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong đã bố trí vượt quá số lượng cán bộ quy định tại công văn số 6612/UBND-TH là 20 người, tập trung tại một số vùng khó khăn, rẻo cao, biên giới.

Ngày 04/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cũng đã có văn bản nêu rõ, UBND các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong bố trí đủ biên chế công chức và đúng số lượng viên chức biệt phái được quy định tại công văn số 6612/UBND.TH ngày 24/9/2016 của UBND tỉnh về biên chế Phòng GD- ĐT. Rà soát, tuyển chọn và bố trí viên chức biệt phái đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận