Thứ tư, 25/04/2018 03:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chỉ đạo một đằng, làm một nẻo?

22/05/2012, 10:57 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Quyết định 4231/QĐ-UBUB ngày 24/10/2007 chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, đền bù đất cho ông Nguyễn Ngọc Thu ở phường Định Công, quận Hoàng Mai trái ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, vi phạm Luật Đất đai 2003.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Quyết định 4231/QĐ-UBUB ngày 24/10/2007 chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, đền bù đất cho ông Nguyễn Ngọc Thu ở phường Định Công, quận Hoàng Mai trái ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, vi phạm Luật Đất đai 2003.

Theo nội dung Công văn số 5457/VPCP.VII Văn phòng Chính phủ ký ngày 14/12/2000 cho hay: Năm 1986 ông Nguyễn Ngọc Thu đã mua của 2 ông Nguyễn Văn Chúc và Nguyễn Văn Tựa một diện tích đất nông nghiệp 1022 m2 ở cánh đồng Đỗi xã Định Công, huyện Thanh Trì, Hà Nội; là đất nông nghiệp chưa chuyển đối mục đích sử dụng; Việc mua bán này có sự xác nhận của UBND xã Định Công xác nhận ngày 9/7/1987. Sau đó UBND xã Định Công lại giao đất đó cho người khác sử dụng nên ông Nguyễn Ngọc Thu đã gửi đơn khiếu nại lên nhiều cơ quan có thẩm quyền để đòi lại 1022 m2 đất trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg.VII ký ngày 12/10/2006 chỉ đạo việc khiếu nại của ông Thu, trong Công văn số 2001 ký ngày 20/10/2006 của Thanh tra Chính phủ, sau khi đã thống nhất quan điểm với UBNDTP Hà Nội, đã đề xuất hướng giải quyết khiếu nại đòi đền bù đất của ông Nguyễn Ngọc Thu như sau: “Đồng ý với quan điểm của UBND TP Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Thu theo hướng giao cho gia đình ông một lô đất ở định mức tại phường Định Công, không thu tiền sử dụng đất và ưu tiên gia đình ông thuê đất dịch vụ để ổn định cuộc sống thay cho việc phải giao trả 1022 m2 đất nông nghiệp của gia đình ông...”

Mảnh đất được cấp cho ông Thu

Thế nhưng khi triển khai việc đền bù này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký thay Chủ tịch đã ban hành quyết định đền bù đất cho ông Nguyễn Ngọc Thu trái với ý kiến mà UBND TP Hà Nội trước đó đã đề xuất và được Thanh tra Chính phủ chấp thuận trong Công văn 2001.

Sai trái thứ nhất:

Trong Công văn 2001, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo: “Đồng ý với quan điểm của UBND TP Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Thu theo hướng giao cho gia đình ông một lô đất ở định mức tại phường Định Công...”

Khi Hà Nội ban hành Quyết định 4231, tại Điều 1 lại ghi: “Giao cho UBND Hoàng Mai quyết định giao đất cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Thu tại phường Định Công, quận Hoàng Mai để xây dựng nhà ở. Tổng diện tích giao đất là 600 m2 ( tương đương với 05 suất đất, mỗi suất 120 m2).

Tại sao Thanh tra Chính phủ chỉ đạo chỉ giao một lô đất ở định mức, Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh lại ký quyết định giao tới 5 suất đất tổng cộng 600 m2?

Cũng tại Điều 1 của Quyết định 4231 có thêm nội dung sau:

“Trước mắt trong tháng 11/2007, UBND quận Hoàng Mai tổ chức giao đất theo Quyết định số 333/QĐ-UB ngày 6/02/2007 của UBND quận (về giao 186 m2 đất cho gia đình ông Thu làm nhà ở không thu tiền sử dụng đất, 60 m2 đất làm dịch vụ và 46 m2 làm đường đi tại tổ 10 phường Định Công).

Đối với diện tích đất ở và đất làm dịch vụ còn thiếu, UBND quận Hoàng Mai chủ động tìm quỹ đất trên địa bàn quận, đối chiếu quy hoạch để quyết định giao cho gia đình ông Thu trong tháng 12/2007”...

Thực hiện Quyết định chỉ đạo này, ngày 14/5/2009, UBND quận Hoàng Mai ra Quyết định số 1054/QĐ-UBND thu hồi bổ sung 473m2 đất công do UBND phường Định Công quản lý, giao cho ông Nguyễn Ngọc Thu làm đất ở.

Ngày 21/5/2009, UBND quận lại ban hành tiếp một Quyết định số 1096/QĐ-UBND thu hồi 422m2 đất do UBND phường Định Công quản lý, giao cho ông Nguyễn Ngọc Thu làm đất kinh doanh dịch vụ?

Như vậy, tổng số đất mà TP Hà Nội đã đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Thu trong 2 đợt: đợt đầu năm 2007 và đợt 2 năm 2009 tổng số diện tích đất ở được đền bù là: 659 m3, quyết định 4231 ghi là 600 m2; Số đất dịch vụ cả 2 đợt ông Thu được đền bù là: 482 m2; Tổng cộng số đất 2 đợt ông Nguyễn Ngọc Thu được đền bù: 1141 m2?

Trong khi đó thì ông Nguyễn Ngọc Thu chỉ khiếu nại đòi có 1022 m2; số đất mà Hà Nội giao thừa cho ông Thu là:119 m2?  Như vậy, các cơ quan chức năng Hà Nội do cộng trừ nhân chia nhầm hay có gì khuất tất ở bên trong?

Xin lưu ý khi ký ban hành Quyết định 4231, thời điểm UBND TP Hà Nội chưa ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; do đó việc giao 186 m2 đất ở và 60 m2 đất dịch vụ tạm coi là chưa vi phạm...

Khi Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thực hiện bổ sung Quyết định 4231, ban hành 2 quyết định: Quyết định số 1054/QĐ-UBND ký ngày 14/5/2009 và Quyết định số 1096/QĐ-UBND ký ngày 21/5/2009; 2 quyết định này ký vào thời điểm Hà Nội đã ban hành quyết định 58/2009/QĐ-UBND, cũng do chính Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký thay Chủ tịch vào ngày 30/3/2009 (Có hiệu lực sau 10 ngày ký) quy định: hạn mức đất làm nhà ở trong nội thành và ngoại thành Hà Nội... Do vậy, những nội dung về số lượng đất cấp mới cho dân theo diện đền bù, giải phóng mặt bằng nếu trong các quy định cũ trái với Quyết định 58 nghiễm nhiên bị vô hiệu và bị loại bỏ.

Theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ngày 30/3/2009 tại Điều 1 ghi: “Hạn mức giao đất ở làm căn cứ tại định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội được quy định như sau:

- Các phường tối thiểu 40 m2 ; tối đa: 90 m2...”

Phường Định Công, quận Hoàng Mai thời điểm năm 2009 không còn là phường ven đô mà thuộc nội thành do đó gia đình ông Nguyễn Ngọc Thu chỉ có thể được giao 1 suất đất ở tối đa 90 m2.

Như vậy ngay số đất 186 m2 đầu tiên mà ông Thu được giao đã vượt hạn mức đất ở được giao cho 1 hộ theo quy định trong quyết định 58 m2; Do vậy việc Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định thứ 2 số 1054/QĐ-UBND giao tiếp cho ông Thu 473 m2 là hoàn toàn sai trái.

Sai trái thứ 2:

Ngày 21/5/2009, UBND Quận lại ban hành tiếp một Quyết định số 1096/QĐ-UBND thu hồi 422m2 đất do UBND phường Định Công quản lý, giao cho ông Thu làm đất kinh doanh dịch vụ.

Tại Điều Điều 42 của Luật Đất đai 2003 quy định về việc: Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi; Tại mục 2: “Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi...”

Đáng lý ra 1022 m2 đất của ông Thu được quyền sử dụng nhưng đã bị UBND phường để cho người khác chiếm đoạt; thửa đất này lúc ông Thu mua 1986 là đất nông nghiệp, do vậy theo Luật Đất đai 2003 thì khi được đền bù năm 2009, ông Thu chỉ được đền bù bằng giá đất nông nghiệp? Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội đền cho ông một lô đất ở theo định mức là một sự giải quyết thỏa đáng, hợp lý hợp tình; lý ra ông sẽ được giao đền 1022 m2 ở ngoại thành để sản xuất!

Nếu căn cứ vào Quyết định 58 thì ông Thu khi được giao 1 lô đất ở định mức đáng lý ra chỉ được 90 m2, nhưng do khi ban hành Quyết định 4231, Hà Nội chưa ban hành Quyết định 58, quy định hạn mức đất ở đô thị như quy định của Luật Đất đai 2003, do vậy 186 m2 vuông kia thuộc quyền sử dụng của ông. Như vậy số đất còn lại của ông phải được đền bù đó là: 1022-186 m2=836 m2; 836 m2 này xin lưu ý đây là đất nông nghiệp trồng hoa màu? Do vậy việc UBND quận Hoàng Mai cấp tiếp cho ông Nguyễn Ngọc Thu 422 m2 ở phường Định Công theo Quyết định 1096/QĐ-UBND ký ngày 21/5/2009 là vi phạm mục 2 Điều 42 của Luật Đất đai “Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng...” là sai với vì đất mới giao cho ông Thu ở Tổ 15, phường Định Công không còn là đất nông nghiệp mà là đất đô thị có khả năng làm dịch vụ.

PHẠM VIẾT ĐÀO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận