Thứ sáu, 13/12/2019 09:06 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cao Bằng: Triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học về lĩnh vực nông nghiệp

13/11/2019, 08:29 (GMT+7)

Ngày 12/11, tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học Đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự thảo khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2019.

Đến nay tỉnh Cao Bằng có 59 đề tài, dự án và các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khác với tổng kinh phí 312,7 tỷ đồng. Trong đó, có 31 đề tài, dự án đã nghiệm thu; 28 đề tài đang thực hiện. Phần lớn kết quả đề tài, dự án được ứng dụng sản xuất vào đời sống.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đưa giống mới ít sâu bệnh, năng suất  và chất lượng cao vào sản xuất. Ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới đem lại hiệu quả rõ rệt, phát triển các loại cây trồng đặc sản có thế mạnh của địa phương trong sản xuất hàng hoá.

Giai đoạn 2016 – 2019, Cao Bằng có 59 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học.

Tại Hội thảo, các đại biểu phân tích làm rõ thuận lợi, khó khăn trong triển khai các đề tài, dự án KH&CN. Đưa ra các giải pháp đa dạng hoá các nguồn vốn cho nghiên cứu, ứng dụng, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng vào thực tế.

KÔNG HẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận