Thứ bảy, 19/10/2019 08:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Giải đáp về chủ nghĩa phát xít

25/11/2014, 08:13 (GMT+7)

Chủ nghĩa phát xít dựa trên tư tưởng một dân tộc chỉ thành công bằng những hành động kỷ luật sắt, tàn bạo và một ý chí kiên quyết. 

* Cháu muốn biết, chủ nghĩa phát xít xuất hiện từ bao giờ?

Vũ Thị Nga, Tân Uyên, Bình Dương

Chủ nghĩa phát xít dựa trên tư tưởng một dân tộc chỉ thành công bằng những hành động kỷ luật sắt, tàn bạo và một ý chí kiên quyết. Những tư tưởng phát xít có được sự ủng hộ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất với việc Chính phủ phát xít đầu tiên xuất hiện ở Ý vào thập kỷ 1920.

Thuật ngữ Phát xít bắt nguồn từ chữ Fasces trong tiếng Ý, nghĩa là bó que cùng với một cái rìu- tượng trưng cho quyền lực ở La Mã cổ đại. Những kẻ phát xít tin rằng để đạt được mục tiêu đáng giá thì mọi biện pháp đều được chấp nhận.

Chính quyền quân sự và cảnh sát mật hậu thuẫn cho Chính phủ phát xít. Những kẻ phát xít thường tin rằng chủng tộc hay quốc gia của họ đứng trên mọi chủng tộc hay quốc gia khác.

Năm 1922, Benito Mussolini đã đưa nước Ý tới Chiến tranh thế giới thứ hai và đã bị chính nhân dân Ý giết chết. Các Chính phủ phát xít đã nắm quyền ở Nhật Bản và Hungary vào các thập kỷ 1930 và 1940. Aldof Hitler, lãnh tụ đảng Quốc xã Đức lên cầm quyền năm 1930.

Khi làm quốc trưởng Hitler đã dẹp tan mọi sự chống đối và ra lệnh tàn sát nhiều triệu người Do Thái, người Digan và các dân tộc khác. Hitler phát động chiến tranh thế giới thứ hai nhưng năm 1945 đã phải tự sát khi nước Đức đối mặt với thất bại.

GS.TS NGUYỄN LÂN DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận