Thứ hai, 18/02/2019 03:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

04/10/2011, 10:55 (GMT+7)

Thời gian qua, nông dân nhiều nơi vẫn chưa biết rõ về chính sách hỗ trợ này.

Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đã có hiệu lực từ 1/1/2008

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), mặc dù chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Chính phủ đã có hiệu lực từ lâu, tuy nhiên thời gian qua, nông dân nhiều nơi vẫn chưa biết rõ về chính sách hỗ trợ này.

Vì nguyên nhân trên, đã có tình trạng nông dân không khai báo khi phát hiện dịch, hoặc bán chạy gia súc, gia cầm bị bệnh, làm cho tình hình dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát. Nhằm giúp người chăn nuôi nắm rõ về quyền lợi của mình, NNVN xin đăng tải về chính sách hỗ trợ này của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 5/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 719/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo đó, các chính sách quy định trong quyết định này đã có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2008 đến ngày 23/8/2011.

Đến ngày 23/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký tiếp Quyết định 1442/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTG (ban hành ngày 5/6/2008). Quyết định 1442/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 23/8/2011. Theo đó, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm từ ngày 23/8/2011 được áp dụng như sau:

I. Ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch gia súc, gia cầm, bao gồm dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và cúm gia cầm với các nội dung và mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho các chủ chăn nuôi (bao gồm hộ gia đình, cá nhân, trang trại, HTX, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm của Trung ương, địa phương và các đơn vị quân đội) có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức tương đương 70% giá trị gia súc, gia cầm thương phẩm của người sản xuất bán trên thị trường. Mức hỗ trợ cụ thể như:

- Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn.

- Hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai.

- Hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Trường hợp giá bán gia súc, gia cầm có sự thay đổi lớn, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ NN - PTNT quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ nêu trên cho phù hợp với giá bán gia súc, gia cầm trên thị trường.

2. Hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch như sau:

- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc - xin với mức bình quân cho một lần tiêm: 2.000 đồng/con lợn; 4.000 đồng/con trâu, bò; 200 đồng/con gia cầm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 100.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán bằng mức 100.000 đồng/người/ngày.

- Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy gia súc, gia cầm (kể cả gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc phải tiêu hủy); phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch. Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. (trích Điều 1, Quyết định Số 1442/QĐ-TTg).

II. Về vay vốn của chủ chăn nuôi.

1. Khoanh nợ trong thời gian hai năm (chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai), một năm (chăn nuôi lợn, gia cầm) đối với số dư nợ vay đến ngày công bố dịch tại địa phương mà các chủ chăn nuôi đã vay vốn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật để chăn nuôi trước khi có dịch nhưng bị thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra.

Các tổ chức tín dụng không thu nợ lãi tiền vay phát sinh trong thời gian khoanh nợ đối với số dư nợ được khoanh và được tính giảm lợi nhuận trước thuế tương ứng với số lãi mà các tổ chức tín dụng không thu được.

2. Các chủ chăn nuôi đang được khoanh nợ vay theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có nhu cầu vốn vay để khôi phục chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc chuyển đổi ngành nghề thì được tiếp tục vay vốn theo quy định pháp luật. (trích Điều 4, Quyết định 1442/QĐ-TTg).

LÊ BỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận