Thứ tư, 24/04/2019 06:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hơn 33,6 tỉ đồng hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo

24/03/2014, 06:27 (GMT+7)

Để tạo một suất đất hỗ trợ hộ nghèo, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ.

Hơn 33,6 tỉ đồng hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo
Do việc thay biển số nhà mới chưa ổn định nên một lúc nhiều hộ dân ở TP Trà Vinh sử dụng 2 biển số nhà

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành quy định hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2015.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo (ngoài đối tượng theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ) được xác định theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 do UBND cấp xã quản lý lập, xác nhận tại thời điểm điều tra xác định mà chưa có đất ở, đời sống khó khăn và chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đất ở.

Mức hỗ trợ: Do UBND cấp huyện xem xét, quyết định mức giao diện tích đất ở cho hộ nghèo phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và phù hợp với pháp luật đất đai, diện tích giao tối thiểu 100 m2/hộ.

Để tạo một suất đất hỗ trợ hộ nghèo, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. Trường hợp mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh không đủ để tạo 1 suất đất/hộ thì địa phương (huyện, xã) bố trí vốn đối ứng phần chênh lệch theo phương thức xã hội hóa (vận động từ các nguồn hợp pháp khác hoặc đối tượng được hỗ trợ đóng góp thêm).

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1.300 hộ nghèo chưa có đất ở hơn 33,6 tỉ đồng; thời gian thực hiện trong 2014 - 2015 từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa.

Việc hỗ trợ đất nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần hiện thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

K.NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận