Thứ sáu, 14/12/2018 08:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

25/03/2013, 10:07 (GMT+7)

Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đề nghị Quốc hội khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam vào ngay trong bản Hiến pháp sửa đổi lần này.

Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đề nghị Quốc hội khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam vào ngay trong bản Hiến pháp sửa đổi lần này.

Lý giải điều này, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản cho rằng, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được Quốc hội xác định tại Luật Biển 2012 cho nên cần phải khẳng định rõ điều đó trong Hiến pháp.

Cũng liên quan đến chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, đảng viên, nhân viên Tổng cục Thủy sản đề nghị điều chỉnh nội dung điều 11 trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp như sau: “Mọi hành vi chống lại hoặc xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế”.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thì việc thêm các từ “hoặc xâm phạm” và “theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế” vào trong điều 11 sẽ rất chặt chẽ, khẳng định tính pháp lý cao hơn.

Liên quan đến quyền sử dụng đất đai, tài sản của tổ chức, cá nhân, các ý kiến của cơ quan Tổng cục Thủy sản đề cập đến khoản 3 điều 56. Theo đó, ở điều này cần phải được quy định rõ là Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng đất đai đã được giao đúng quy định cho tổ chức, cá nhân để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội chứ không thể nói là Nhà nước thu hồi đất đai rồi bồi thường.

Theo ông Phạm Anh Tuấn thì tại khoản 2 điều 58 bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có quy định: “Quyền sử dụng đất là quyền tài sản” và khoản 3 điều 58 quy định Nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất phải bồi thường theo quy định pháp luật. Như vậy, có sự mâu thuẫn, không thống nhất giữa nội dung khoản 3 điều 56 và nội dung khoản 3 điều 58”.

Ông Tuấn đề nghị chỉnh sửa khoản 3 điều 58 như sau: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo giá thị trường khi Nhà nước tiến hành trưng mua, trưng dụng đất đai do tổ chức, cá nhân sử dụng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận