Thứ hai, 24/06/2019 08:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khánh Hòa: Phát hiện hàng loạt công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

24/01/2019, 08:53 (GMT+7)

Theo đó, thanh tra phát hiện UBND tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan tổ chức thực hiện bổ nhiệm công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đủ về điều kiện, tiêu chuẩn.

Đó là kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ về việc các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký họp đồng lao tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn từ 1/1/2016-30/6/2018.

15-56-10_2 15-56-10_1
Kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện Khánh Hòa nhiều tồn tại, hạn chế

Theo đó, phát hiện UBND tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan tổ chức thực hiện bổ nhiệm công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đủ về điều kiện, tiêu chuẩn. Cụ thể, 3 công chức thiếu lý luận chính trị, 9 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 công chức thiếu chứng chỉ tin học, 28 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 4 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 12 công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng giữ ngạch công chức thấp hơn so với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; 2 công chức chưa đủ thời gian công tác trong ngành. Bên cạnh đó, một số công chức còn thiếu chứng chỉ nghiệp vụ lãnh đạo cấp sở, phòng theo quy định của tỉnh. Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, một số trình tự bổ nhiệm chưa phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như văn bản đề nghị về chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng trực tiếp…

Chưa hết, về tiêu chuẩn ngạch còn phát hiện 17 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 50 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 14 công chức thiếu chứng chỉ tin học; 12 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 2 công chức lãnh đạo, quản lý giữ ngạch chưa phù hợp với vị trí việc làm. Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh còn sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay…Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định. Đối với 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính, sau khi có kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 phải chấm dứt việc sử dụng và không thực hiện ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận