Chủ nhật, 15/09/2019 12:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trồng cây ba kích

21/05/2010, 09:40 (GMT+7)

Ba kích mọc tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng phục hồi có độ tàn che 0,3-0,5 ở bìa rừng. Có thể nhân giống bằng 2 cách: gieo hạt và trồng bằng hom thân.

Ba kích mọc tự nhiên dưới tán rừng thứ sinh nghèo kiệt, rừng phục hồi có độ tàn che 0,3-0,5 ở bìa rừng, trong các lùm bụi, gặp nhiều nhất ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Ba kích ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt, nhiệt độ không khí mùa khô từ 8-24oC, mùa mưa (nóng) từ 25-38oC.  Có thể nhân giống bằng 2 cách: gieo hạt và trồng bằng hom thân...

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 11 Báo NNVN số 101 ra ngày 21/5/2010)

NGUYÊN KHÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận